Bioeconomy Region

I Bioeconomy Region är vi omgivna av skog. Det har vi utnyttjat till vår fördel. Under många år har vi i inre Skandinavien tagit tillvara på skogen och förädlat den till hållbara produkter och tjänster som exempelvis papper, förpackningar, bränsle, möbler och hus. Det har gjort oss till en ledande region inom skoglig bioekonomi.
 
Idag kan vi vara stolta över såväl världsledande industrier som nya innovativa företag inom skoglig bioekonomi i vår region. Dessutom finns här en unik miljö med flera framstående forskningsinstitutioner, testbäddar och kunskapskluster som tillsammans med näringslivet leder både innovationer och utveckling framåt.

Kontaktperson Dalarna: 
Thomas Bajer
070 201 92 21
thomas.bajer@iucdalarna.se

Läs mer om projektet här!


Här till höger hittar du inspelningen från seminariet: "Industriell symbios, ett steg mot ökad hållbarhet" som ägde rum den 3 februari 2022. 

Ett seminarium om "Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?"