Samarbetspartners

Sandbacka Park är en sciencepark i Sandviken, Gävleborg med huvudinriktning på teknik och IT-företag. Basen för företagen i Sandbacka Park ligger i ett stort antal industriföretag i regionen, vilka i ett flertal fall är världsledande inom sin bransch. Sandbacka Park idag är en av Sveriges snabbast växande scienceparker. 

Sandbacka Park webb
 

Smart industri i Norra Mellansverige II
Projektet är en fortsättning av Norra Mellansveriges tidigare projekt inom Smart industri i regionerna 1.0.
Syfte
Att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag som bidrar till att stärka innovationsklimatet och den industriella omställningen i Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland).
 

Fiber Optic Valley's verksamhet har vuxit fram ur en av regionens styrkor, det vill säga fiberoptik. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Tack vare Ericsson Network Technologies har trakten haft ett försprång vilket initiativtagarna till Fiber Optic Valley tagit fasta på.
Fiber Optic Valley är en välkänd aktör såväl i nationella som i internationella sammanhang och har många länkar ute runt om i Sverige och världen som som medlemmarna i nätverket kan nyttja. 

Sedan 1 januari, 2017 är Fiber Optic Valley en del av det nationella forskningsinstitutet RISE Acreo AB.
Läs mer på Fiber Optic Valleys webbPaper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag som genom samverkan utvecklar och förbättrar sin och hela regionens konkurrenskraft.
Samverkan med Paper Province sker bla i projektet "Strategisk kompetensförsörjning" samt "Smart Industri".

 

Wajrum ideella förening har sedan 2008, i samverkan med Mora Kommun arbetat för att stärka och utveckla tillverkningsindustrin i Mora. Detta har gjorts i projektform i två olika etapper.
Mora Kommun har nu istället tecknat ett samarbetsavtal för åren 2015-2018 med Wajrum ideella förening som fortsatt ska skapa affärsnytta hos teknikföretagen i Mora.  

PeO Sjöberg finns både på IUC Dalarna och på Wajrum.
Läs mer om Wajrum.

 

Byggdialog Dalarna är en ideell förening med fokus att ligga i fronten av hållbar utveckling. Vi är en branschförening för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna med uppdraget att stötta och utveckla branschen mot ett mer hållbart byggande. Vi har en lång historia och har nyligen blivit utsedda till ett av länets starkaste kluster.
Läs mer på ByggDialog Dalarnas webb.
 


KTP - Knowledge Transfer Partnerships, Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP innebär i korthet att en nyutexaminerad akademiker i upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.
Under hela tiden medverkar Högskolan Dalarna med en kvalificerad handledare, oftast en forskare och en coach från näringslivet. Högskolan bidrar också med labbresurser. Du som akademiker erhåller marknadsmässig lön där företaget betalar hälften av personalkostnaderna och resterande finansieras med projektmedel.