Testbädd för industrins livslånga lärande

Om projektet 
Projektet förväntas leda till att länets kompetensförsörjningssystem ökar sin förmåga att möta industrins behov av att utbilda befintlig personal. Ett syfte är även att industrin ska se förändringstrycket som en möjlighet snarare än ett hot. Projektet ska bidra till att det regionala kompetensförsörjningssystemet utformas på ett inkluderande sätt som bättre matchar företagens behov. 


Projektperiod: 2023-07-01 - 2026-09-30
Insatsområde: Stärka små och medelstora industriföretag i Dalarna

Mönsterbrytande kompetensförsörjning

Under projektets gång söker vi aktivt olika exempel på mönsterbrytande kompetensförsörjning.
Några av dessa lyfter vi fram här: Företagssamverkan