Resurseffektiv Industriell Omställning Dalarna

Om projektet 
Projektet ska skapa förutsättningar för industrin att hantera den gröna och digitala omställningen. Genom behovsmotiverat stöd stärks innovationsgraden hos tillverkningsindustrins leverantörer och produktägare.
Företagen stöds genom insatser inom digitalisering, nya cirkulära produkter och affärsmodeller, samt att använda jämställdhet och mångfald som hävstång för ökad innovationsförmåga.

Projektmål
Målet är att skapa ökad konkurrenskraft och accelererad digital och grön omställning i tillverkningsindustrin genom ökad resurseffektivitet, upptagning av ny teknik samt genom cirkulära affärsmodeller i små och medelstora företag.

Projektperiod: 2023-07-01 - 2026-09-30
Projektpartner: Stiftelsen Dalarna Science Park
Insatsområde: Stärka små och medelstora industriföretag i Dalarna