Goda exempel - Smart Integration

"Det handlar bara om viljan, då löser man det mesta"

Vi besöker Edvin Larssons Mekaniska AB som förkortas ELMAB, i Dala-Järna. Ett företag som utvecklar och producerar hydraulcylindrar och gripklor. Företaget är ett familjeföretag som grundades 1946 och drivs idag av fjärde generation, Fredrik och Tom Bertils.


Företaget växer och behöver nya kompetenser och dessa är inte lätt att hitta. Tom, som tar emot oss, gör allt för att han kan för att få tillgång till ny och rätt kompetens.
Det var genom kunskapen och kontakterna med företagen i regionen som IUC Dalarna hade koll på att ELMAB behövde nya kompetenser. Farhad på IUC tog kontakt med Tom för att erbjuda sin hjälp att få tag på rätt personer.

Farhad intervjuar många för att säkerställa vilka personer som passar för vilka företag. Finns viljan, kunskap och intresse för jobben så kan Farhad rekommendera ”rätt” person till ”rätt” företag.

Vi frågar Tom hur det gått för de personer Farhad har rekommenderat och som nu sedan en tid finns på företaget. Det är Friday Onyemaechi Nwadiogor som är svetsare och han fick Farhads namn från Arbetsmarknadsenheten i Borlänge. Han jobbade i Stockholm och ville till Borlänge då familjen bor bodde där. Nu blev det inte Borlänge, men nästan. Jamel Al Malah är CNC-operatör, han bodde i Ludvika.  Nu har båda fått boende i Dala-Järna och båda trivs bra.

Tom tycker att dom har kommit bra in i jobbet och att upplärlingstiden varit förhållandevis kort. Ett stort plus är att dom pratar bra svenska och att deras svenska förbättras. Det kan annars vara ett problem är en erfarenhet Tom har. Att så fort man är i jobb så slutar svenskan att förbättras
Allt har löst sig till det bästa för både företaget och Friday och Jamel. Tom säger ”det handlar bara om viljan, då löser man det mesta”.

MVUSAB i Smedjebacken har fått 2 nya kompetenser

Vi besöker MVUSAB, en svets- och mekanisk verkstad i Smedjebacken där Farhad Nekoee har sett till att företaget fått in två nya kompetenser. På MVUSAB arbetar man med service, underhåll och tillverkning av stålkonstruktioner i svart och rostfritt stål, aluminium och koppar.
I verkstäderna arbetar personal med maskinbearbetning i både manuella som CNC-styrda maskiner. Övriga arbetsuppgifter kan tex vara svetsning.
I entrén mötes vi av en bilden som säger ”Om man tänker sam man alltid har tänkt... kommer man alltid att göra som man alltid har gjort… och då kommer det bli som det alltid har varit”.
Vi möter Kristian Sundström, produktionsledare/maskin och Stefan Midèr, produktionschef.

Hur har det gått för de nya personerna?
Det har fungerat bra och båda verkar trivas i jobbet. Även om deras förutsättningar blev lite olika från början. Vi hade olika förutsättningar att stödja dom i introduktionen, så har det fungerat bra.
 

Farhad Nekouei, IUC Dalarna, Ezeldien Hussein, Kristian Sundström och Aymen Hasan, MVUSAB. Farhad Nekouei, IUC Dalarna, Ezeldien Hussein, Kristian Sundström och Aymen Hasan, MVUSAB.

Hur gick det till när ni tog in Ezeldien och Aymen?
Farhad var först här på ett studiebesök med ett 10-tal personer som alla hade kompetens för att kunna jobba i industrin. Farhad valde sedan ut två passande personer för oss. Vi blev sedan inbjudna till ett möte på IUC Dalarna där vi också träffade representanter från Yrkes Akademin i Borlänge där båda hade gått på utbildning.
Ezeldien Hussein och Aymen Hasan visade sig ha både kun-skapen och viljan att börja en praktikperiod hos oss säger Kristian Sundström.
Vi försöker tänka nytt och detta var en bra väg att gå. Vi får utbildad personal som har intresse för jobbet. Steget är ändå stort att komma från Yrkes Akademin till oss på företaget. Inget företag är det andra likt. Så anpassning av kunskaperna måste ändå ske på företaget. Nu hade ju båda två erfarenhet sedan tidigare, så uppstartsträckan blir inte lika lång.

Vad saknas från utbildningarna?
Ritningsläsning, ritningsläsning…

Vad händer nu?
De gjord först praktik som övergick i en provanställning som nu fortsätter.
Just nu har vi inget akut av ytterligare personer, men allt beror så klart på orderingången. Det vi kan ser är att om 2-3 år har vi en del pensionsavgångar.
 

Farhad underlättar mitt arbete som företagare!

Att hitta ny personal med rätt kompetenser är inte lätt säger Michael Wirhed på Cameco. Vi är på besök på Cameco i Vika där Sundee har fått jobb som CNC operatör. Cameco finns även i Sandviken där företaget grundades 1993. I Vika tillverkas delar som bland annat levereras till företaget vägg i vägg, Dellner Couplers.

Farhad Nekoee på IUC Dalarna har i projektet Smart Integration hjälpt Cameco att hitta den kompetens som dom behövde. Michael Wirhed kan inte nog understryka vilken fördel det är att Farhad har hjälpt företaget.

Att få ”rätt” person gör att risken för felrekrytering minskar. Att sedan få hjälp med alla papper och dessutom en uppföljning av hur det fungerar, är värt så otroligt mycket för mig som företagare, fortsätter Michael. Jag slipper lägga en massa tid på rekrytering, intervjuer och dokumenthantering.
 


Sunwarit Sundee, Sundee kallad, trivs bra på företaget i Vika. Han började jobbet med att göra praktik, ett bra sätt att få koll på om man trivs och så fick jag visa upp vad jag kunde, och efter praktiken fick jag anställning säger Sundee.


Farhad gör djupintervjuer med tänkta kandidater för att lära känna dessa bättre och kan sedan rekommendera rätt person för företaget när nya medarbetare behövs. Ett arbete som tar tid men chansen att en rekrytering blir bra, ökar dramatiskt. 

BGC Plåt

Mikael Birgersson, vd på BGC Plåt tar emot oss i de gamla fabrikslokalerna på Södra Industriområdet i Horndal.

Anledningen till vårt besök är att vi vill höra hur Mikael upplevt Farhad Nekoee’s arbetssätt för att hjälpa företagen att hitta rätt kompetenser. Och även höra hur det går för Dima Alazar som nu är tillsvidareanställd på företaget.

BGC Plåt med 18 anställda är ett verkstadsföretag som klarar det mesta inom rostfritt och de flesta förekommande material. Företaget levererar bland annat till stål- papper- och byggindustrin.

Att anställa någon är inte lätt, säger Mikael. Om det kommer någon och vill ha jobb så har jag ingen koll på vem det är och exakt vad den personen kan. Så det förarbete som Farhad har gjort är guld värt. Jag vet vem jag får och att det är en person som vill jobba här och har de baskunskaper som behövs.

Dima Alazar, som kommer från Eritrea utbildade sig till svetsare hos Yrkes Akademin i Borlänge. Det var via sina täta kontakter med Yrkes Akademin som Farhad hittade Dima när BGC Plåt behövde personal.
Dima som bor i Avesta är nöjd och trivs med sitt arbete med att bland annat svetsa byggställningar. Att pendla fungerar bra, det går buss, säger Dima, som äntligen tagit körkort. Nu är det bara bilen som fattas.
 

ELE

ELE i Västerås är ännu ett av företagen, som fått hjälp att hitta rätt personal av Farhad Nekoee, som arbetar med projektet Smart Integration på IUC Dalarna.

Farhad fick via Korta Vägen på Högskolan Dalarna kontakt med Ziyad Rahmoun. Ziyad som hade varit utan arbete i 2 år sedan han kom till Sverige, hade en kompetens som Farhad visste var efterfrågad av företag.
När vi nu besöker ELE i Västerås har det gått ett år sedan Ziyad började på ELE. Under den perioden har Ziyad flyttat från Falun till Västerås, arbetat heltid och förbättrat sin svenska avsevärt.

Henrik Hedberg, enhetschef installation och chef över Ziyad beskriver smart integrationsarbetet som win-win för både företaget och den som anställs. ”Det är annars lätt för oss att sålla bort sökande, om man inte får hjälp med att sätta ljuset på rätt person. Vi är noga att vid en rekrytering hitta rätt person, både vad gäller kunskap och personlighet”.

Farhad berättar att han lägger ett omfattande arbete på att intervjua eventuella kandidater. Både med att säkerställa den kompetens som efterfrågas, samt bilda sig en uppfattning om personen och vad personen vill med sin framtid. Detta för att lättare kunna matcha rätt person med vad företagen efterfrågar.

Både Henrik och Ziyad säger att språket är nyckeln. ”I min arbetssituation fungerar språket nu mycket bra” säger Ziyad. ”Det är svårare med vardagssvenskan då alla har en tendens att prata jobb, även när vi fikar. Men här på ELE kan jag utvecklas genom att få testa andra avdelningar. Och jag fortsätter så klart även med mina svenskstudier på kvällarna”.

”Jag har haft sån tur, säger Ziyad, jag har hamnat i en familj och har även fått ett nätverk där jag bland annat fått kontakter för att hitta boende här i Västerås”. På ELE-galan fick Ziyad dessutom pris som Årets ELE-it avslöjar Henrik. Ziyad menar att ”det är det bästa som hänt mig på 5 år”.

Både Henrik och Ziyad poängterar att utan det arbete Farhad lagt ned hade man inte funnit varandra.
Vi avslutar med att fråga, om ELE behöver fler kompetenser. ”Ja, vi behöver en Ziyad till” svarar Henrik.

Behöver ditt företag hjälp att få tag på rätt kompetenser? Välkommen att höra av dig till Farhad Nekoee på telefon 070 646 80 20 eller farhad.nekoee@iucdalarna.se
 
FAKTA
ELE finns i Borlänge, Västerås och Sundsvall med närmare 100 personer inom branschenheterna elinstallation, elanläggning, energi, industri och teknikinformation.
Korta vägen på Högskolan Dalarna, syftar till att underlätta för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsgivarna får möjlighet att ta vara på den kompetens som deltagarna har med sig.

SVEVIA

På IUC Dalarna arbetar Farhad Nekoee med projektet Smart Integration – ett arbetssätt som ska hjälpa företagen att få ta i den kompetens dom behöver.

Projektet är lyckat och flera företag har fått hjälp att få in ny efterfrågad kompetens.

Svevia är ett av företagen som fått hjälp med att få rätt kompetens. På Svevia har Feras Alkhen från Damaskus i Syren fått anställning och jobbar på företaget sedan oktober 2017. Feras är utbildad till civilingenjör inom trafik/väg med erfarenhet från liknande företag i flera länder.

Vi frågar Tomas Semb på Svevia som anställde Feras hur han tycker att det har fungerat.
”Det är svårt att få tag på kompetens” berättar Tomas, ”även om vi i vår region har det lite lättare än i storstadsregionerna. Vi har ett bra samarbete med Högskolan Dalarna och brukar få nyutexaminerade studenter därifrån. Men det är en rätt lång startsträcka för att dessa ska fungera fullt ut, som medarbetare. Processen brukar ta ett par år.

När vi fick in Feras i företaget var det en mycket kortare startsträcka. Även om han inte behärskade svenska språket full ut, så var det för Faras erfarenhet och kompetens som vi valde honom. Och det har fungerat perfekt. Språket har inte varit något problem, vi pratar svenska och engelska om det behövs. Feras lär sig hela tiden genom att han finns med oss här på arbetsplatsen. Lärandet går fort i och med det.”

Feras själ säger att ”det är ett bra företag att arbeta i, och jag har snabbt kommit in i arbetet. Jag studerat svenska på distans under kvällarna, det är viktigt att lära sig mer svenska.” det är Feras som upplever att han inte kan svenska så bra, som ett problem, inte företaget.

När vi lämnar företagets tillfälliga kontor i Romme utanför Borlänge så frågar Farhad om det behövs mer personal. ”Nej” svarar Tomas Semb, men ändrar sig snabbt ”rätt person med rätt kompetens, är så klart välkommen att söka jobb.”

Vi får bilden av att Svevia är ett företag som tänker smart och långsiktig när det gäller kompetensförsörjning.
Farhad hittade Feras Alkhen på kompetensmässan ”Du har jobbet – vi har kompetensen”.

Läs mer om Smart Integration här!