IndBygg - Industriell Träbyggnation


IndBygg strävar efter att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer i Dalarna och Värmland om hur man kan bygga stora byggnader med hjälp av skogens gröna guld. Det är bakgrunden till att EU-projektet IndBygg startade i januari 2020. Ett initiativ som ska öka kompetensen om industriellt träbyggande och främja samarbete i branschen. Genom att samarbeta skapas nya idéer och lösningar som i sin tur leder till bättre klimatsmarta affärer.
 

IndBygg leds av Paper Province i samarbete med föreningen ByggDialog Dalarna, IUC Dalarna AB, Karlstads Universitet och Region Värmland.

Projektnamn: IndBygg – Industriell Träbyggnation
Projektkoordinator: Paper Province
Kontakt Dalarna: Thomas Bajer, IUC Dalarna AB
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna, Karlstads universitet, Stora Enso, Byggdialog AB och flera värmländska kommuner.
Slutdatum: Pågår 2020-2023

Mer om projektet hittar du här!