Hållbar inkludering

Vi kan hjälpa dig att hitta dina nya medarbetare

Är ditt företag i behov av ny kompetens? Vi kan kostnadsfritt hjälpa dig att hittar rätt medarbetare.

Vi hjälper små och medelstora industriföretag med att matcha kompetensbehovet mot de nyanlända som har viljan och erfarenheten.

- Vi sköter rekryteringsprocessen åt dig, letar upp rätt person, intervjuar och ser till att personen passar just dig och ditt företag.
- Vi gör uppföljning för att stämma av att allt fungerar.
- I vår databas finns svetsare, CNC-operatörer, civilingenjörer m.fl.
- Vi vet vilka ekonomiska stöd du som företagare kan få, när det gäller att anställa ny personal.

Vi kan även se till att de som finns tillgängliga, kan få rätt utbildning för en framtid inom industrin.

Här kan du läsa om de företag vi hjälpt tidigare.

Mer information hittar du här>>

Smart Integration var starten och nu fördjupas arbetet i Hållbar Inkludering
 

Rätt person på rätt plats...
En avgörande faktor för att regionens små och medelstora industriföretag ska stå sig i den globala konkurrensen är att de rekryterar och behåller rätt kompetens. Samtidigt finns många nyanlända människor, med erfarenhet från industri, som har svårt att få arbete.
I projektet Hållbar inkludering matchas de här behoven. Läs mer på Sandbacka Science Park

Effekter av projektet
  • Inte bara hittar ett arbete utan även få använda sin kompetens ”i rätt jobb”.
  • Ökad konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag genom att det blir enklare att få tillgång till rätt kompetens.
  • Ökad andel anställda med utländsk bakgrund i små och medelstora industriföretag där kompe-tensen behövs.
  • Snabbare väg till arbete för de Nyanlända.
  • Ny arbetsmodell för att matcha företagens rekryteringsbehov mot de utrikes föddas kom-petenser och intressen.

Företag som hittat kompetenser i tidigare projekt

loading...