Den förste ingenjören - projektet är avslutat

Pilotprojektet ”Den första ingenjören” startades av Sveriges Ingenjörer i region Jönköping i Småland och pågick i drygt två år. Metoder för att stötta Vd i små företag togs fram samt sätt att inspirera ingenjörer till att ta anställning i ett mindre företag. Tio företag anställde sin första ingenjör. 2018 gick startskottet i Gävleborgs-, Dalarnas och Värmlands län. Även regeringen har uppmärksammat projektet.

Kontaktperson om du vill veta mer om projektet:
Lena Norrström
​​​​​​​lena.norrstrom@iucdalarna.se​​​​​​​

Verktygslådan

För dig som är företagare:
Att anställa en ingenjör kan vara ett stort beslut för ett litet företag, och därför har vi tagit fram ett antal hjälpmedel för att underlätta för företag som funderar på att anställa en ingenjör. Genom verktygen kan man bland annat få hjälp med att se över kompetensbehovet, vilken typ av ingenjör som passar företaget bäst samt vad det innebär rent ekonomiskt. Det finns också frågor kring om företaget verkligen är redo för en ingenjör.
Är företaget redo att ta emot en ingenjör? Testa!

För dig som är ingenjör:
Många ingenjörer känner inte till vad det innebär att arbeta i ett litet företag utan söker sig automatiskt till stora välkända företag. Med hjälp av de verktyg vi har tagit fram kan man som ingenjör komma fram till om man skulle trivas på ett litet företag, kanske som den enda ingenjören. Frågorna är både arbetsrelaterade och kopplade till viktiga egenskaper hos ingenjören.

Läs mer här!

Den första ingenjörens syfte är att utveckla och genomföra metoder för att stimulera och stödja mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer. Men också att visa ingenjörerna vilka fördelar och möjligheter till utveckling som mindre företag kan erbjuda.

Mer information och länkar till relaterad information hittar du här!

"Jag hade tidigare en skev bild av vad en ingenjör gör. Projektet har gett mig viktiga insikter och visat att det finns många typer av ingenjörer."
- Kenny Johansson, VD på Acron.