Projektet AHE – avancerad värmemotor

Dagens energisystem står inför utmaningar; det finns ett behov av hållbara, skalbara, användarvänliga, decentraliserade, robusta och flexibla lösningar baserade på förnybar energi. För att kunna utveckla system med sikte på Agenda 2030-målen, behöver både ny teknik och jämställdhetsintegrering införlivas.

Projektet syfte är att ta ett innovationskoncept ett steg närmare kommersialisering genom utvärdering av konceptet i form av en IPR-strategi och färdplan mot kommersialisering. Jämställdhetsintegrering och ett tvärvetenskapligt arbetssätt kommer att användas som verktyg för att optimera projektets aktiviteter och konceptet. Den tekniska innovationen har en unik kärna med en omvänd peristaltisk rörelse, som bland annat möjliggör hög verkningsgrad och skapar möjligheter för synergier med etablerad teknologi.
 
Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår fram till juni månad 2022.Vill du veta mer

Kontakta: 
Monica Rönnlund, 070 617 34 92