Stödfunktioner

Vilka är vi?
IUC Dalarna kan hjälpa er med att analysera era egna utvecklingsbehov och att paketera dessa behov till operativa projekt inom  produktion, produkt, och affärsutveckling.

Kompetensförsörjning blir en allt viktigare fråga. Här kan vi stödja er med både utbildning av redan anställda och med att hitta rätt kompetens om ni behöver rekrytera.

Vi är en neutral aktör med över 20 års erfarenhet och som finns för att utveckla tillverkningsindustrin i Dalarna. Vårat stöd är kostnadsfritt.

Projektstöd

I processen att utveckla nya produkter och tjänster erbjuder vi företagen tillgång till kunskap, kontakter och kapital för en fram-gångsrik produkt- och tjänste-utveckling.
Sedan starten 1997 har vi deltagit i över 300 utvecklingsprojekt.

Effektivisera

Det finns stora möjligheter att arbeta mer resurseffektivt och sänka kostnaderna. Det handlar om att strukturera, tydliggöra roller, arbetsuppgifter och flöden, samt att lära organisationen nya rutiner och arbetssätt som bygger på ständiga och systematiska förbättringar.

Nya marknader

Vi stödjer er i arbetet med att utveckla befintliga och nya marknader. Man utgår utifrån egna styrkor och lönsammaste affärs-möjligheter, samt ger stöd i arbetet med att identifiera nya kunder.
Ni får en tydlig struktur och enkla verktyg för att bearbeta nya mark-nader, utveckla relationen med befintliga kunder samt utveckla den personliga förmågan vid kundmöten.

Hur vi jobbar
Identifiera: Vi kommer ut till er och hjälper er med att analysera fram behov och möjligheter.
Initiera: Vi hjälper er att paketara utvecklingsprojekt och att hitta resurser som kan vara ett stöd i genomförandet.
Utföra: Utförandet sker utifrån era unika förutsättningar med stöd av externa resurser i form av kompetens och ev. medfinansiering.
Utvärdera: Vi utvärderar vårt arbete i projekten för att vi skall kunna utgöra ett ännu bättre stöd åt er i nästa projekt.IUC Dalarna ägs av, och finns för företagen i mitten och
vårt ägardirektiv styr verksamheten utifrån att alltid sätta företagens behov främst.