IUC-nätverken

IUC Dalarna är delägare i IUC Sverige AB.

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella
utvecklingscentra – ett innovationsnätverk.

För mer info se: www.iuc.se

Tillsammans är vi 21 självständiga IUC-bolag över hela landet.
 

Automation Region AB
automationregion.com

Campus Ljungby
cil.se
 
GTC – Göteborg Tekniska College 
goteborgstekniskacollege.se 

IDC West Sweden AB
idcab.se
 
Skill
skill.se
 

IUC Dalarna AB
iucdalarna.se
 

IUC Halland AB
iuchalland.se
 
IUC i Kalmar AB
iuc-kalmar.se
 

IUC Norr AB
iucnorr.se
 
IUC Sjuhärad AB
iuc-sjuharad.se
 

IUC Stål & Verkstad AB
iucstalverkstad.se
 
IUC Syd AB
iucsyd.se
 

IUC Träcentrum AB
tracentrum.se
 
IUC Väst AB
iucvast.se
 

IUC Z-GROUP AB
iuczgroup.se
 
Techtank Olofström
techtank.se
 

IUC Gävleborg
iucgavleborg.se
 

Mälardalen industrial technology center. mitc.se
 

IUC Industrihubb
iucindustrihubb.se
 
Tillväxt Gotland
tillvaxtgotland.se

FAKTA IUC
IUC, Industriella UtvecklingsCentra, är ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag i samverkan som täcker hela Sverige. Vi kanaliserar stöd och utvecklar industriföretag från norr till söder.

Nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen, som möter krav på hållbarhet och mångfald.

IUC-bolagen äger det gemensamma IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag.

Våra finansiärer