IUC-nätverken

IUC Dalarna är delägare i IUC Sverige AB.

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella
utvecklingscentra – ett innovationsnätverk.

För mer info se: www.iuc.se

Tillsammans är vi 11 självständiga IUC-bolag och har 8 samverkanspartners över hela landet.

Automation Region AB
www.automationregion.com

CIL AB
www.cil.se
 
GTC – Göteborg Tekniska College
www.goteborgstekniskacollege.se

IDC West Sweden AB
www.idcab.se
 
Skill
www.skill.se
 

IUC Dalarna AB
www.iucdalarna.se
 

IUC Halland AB
www.iuchalland.se
 
IUC i Kalmar AB
www.iuc-kalmar.se
 

IUC Norr AB
www.iucnorr.se
 
IUC Sjuhärad AB
www.iuc-sjuharad.se
 

IUC Stål & Verkstad AB
www.iucstalverkstad.se
 
IUC Syd AB
www.iucsyd.se
 

IUC Träcentrum AB
www.tracentrum.se
 
IUC Väst AB
www.iucvast.se
 

IUC Z-GROUP AB
www.iuczgroup.se
 
Techtank Olofström
www.techtank.se
 

IUC Gävleborg
www.iucgavleborg.se
 

IUC Lokalt bolag är en del av IUC Sverige, en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri.