Goda exempel från Dalarnas industri

Här följer några exempel på utvecklingsresor som industriföretag i Dalarna har genomgått. Vi vill belysa de vanliga utmaningar som företagen har stött på och hur de har hanterat dessa. Dessutom vill vi visa hur vi kan stötta och vägleda er som företag i er utveckling, för att stärka konkurrenskraften i Dalarnas industri.

MIT Automation vässar effektiviteten

MIT Automation AB i Orsa är verksamma inom industriell automation. De tillverkar kompletta specialmaskiner och robotceller utifrån kundens behov. I dagsläget råder ett högt tryck inom automationsbranschen. För MIT Automation har det lett till många förfrågningar på kort tid. Den ökande efterfrågan har gjort det svårare att hinna möta förfrågningarna effektivt. 

- Det ökade intresset har skapat ett behov av att förbättra våra interna processer. Vi vill kunna leverera mer effektivt till våra kunder, säger Peter Söderqvist, VD på MIT Automation. 

The Next Green Way
 

Next Green i Mora utvecklar produkter för installation av laddboxar till elfordon.

Produkterna utvecklas i nära samarbete med kunderna. Next Green är ett relativt nystartat företag som på kort tid blivit marknadsledande och därmed fått lite växtvärk.

Att produkterna är kärnan i verksamheten gör att processen för produktutveckling blir viktig. Trots det saknade Next Green en ordentlig modell för produktutveckling. 

​​​​​​​- Vår produktutvecklare har med stöd av IUC tagit fram en modell som vi kallar ”The Next Green Way”, säger Mica Hohenthal, ansvarig för affärsutveckling på Next Green.