Aktiviteter

Här finns utvalda seminarier/utbildningar/workshops för dig och ditt företag.
Om inget annat anges är deltagandet kostnadsfritt! Anmälan krävs i de flesta fall och finns under respektive aktivitet.


Söker du alternativa datum eller annat innehåll? På IUC Sverige hittar du fler datum och seminarier!Webbutbildning - unikt erbjudande!

Över 300 webbaserade utbildningar, samt 100 föredrag.
Att kunna gå utbildningar när och var man vill är något som ligger i tiden och gör det enklare att få ny kompetens på företaget.

Läs mer här!

Har ni behov av att kompetensutveckla era medarbetare inom ny industriteknik?
Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens inom automation, robotisering och digitalisering ökar. Något som kommer att vara ett framtida konkurrensmedel för både företag och medarbetare.

IUC / Stål & Verkstad och IUC Dalarna har i samarbete med IF Metall och Unionen startat upp en gemensam insats för kompetensutveckling som riktar sig till anställda inom industrins små och medelstora företag. Målet är att tillhandahålla utbildningar inom automation, robotisering och digitalisering, utifrån era behov. Exempelvis inom robotprogrammering, Office-paketet eller 3D CAD. Under analys- och planeringsfasen har ni möjlighet att påverka utbudet som vi kommer att erbjuda. Vi är intresserade av att veta vad ni saknar för kompetens och vilka olika kunskapsnivåer era medarbetare har. Kontakta oss för vidare dialog.

För mer information, kontakta PeO Sjöberg på 070-559 18 18
eller peo.sjoberg@iucdalarna.se
Kostnaden för medlemmar är 1000 kr (exkl moms) / deltagare.

Det vi är intresserade av att veta
• Inom vilka områden har ni behov?
• Hur många inom respektive utbildning och kunskapsnivå?
Kontakta PeO Sjöberg på 070-559 18 18
eller peo.sjoberg@iucdalarna.se

Läs mer här! 

Utbildningar - förslag
• Office 365 - Excel, Word, Teams m.m.
• 3D - Cad
• Robotprogrammering
• CNC-programmering
• Affärssystem - ex. Monitor, Pyramid

Kunskapsnivåer
Vi utgår från tre kunskapsnivåer i utbildningarna:
1. Liten eller ingen kunskap alls.
2. Arbetar självständigt och har en god grundkunskap.
3. Mycket god kunskap men med behov av specialisering.

IUC erbjuder utbildningar, teknikworkshops inom flera olika inriktningar som vi tror kan vara till nytta för dig och dina medarbetare.

Alla erbjudanden finns sammanställda här>>. Flera av seminarierna och workshoparna finns att boka vid flera olika tillfällen.

Exempel på vad du hittar på sidan:
- Beställarkompetens av automationslösningar.

- Teknikworkshop om hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

- Grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag. Två dagars onlinekurs.

- Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

- Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.