Webbutbildningar

Kompetensutveckling. Vi kan hjälpa dig med följande Diploma-utbildningar som är framtagna utifån industrins prioriterade behov. Nedan ser du några av de utbildningspaket (webbutbildningar) som du får tillgång till.

Produktionseffektiviseringspaketet

• Eektivitet, förluster och mätetal
• Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar
• Rotorsaksanalyser
• Förbättringsplanering
• Tvärfunktionella förbättringsteam
• SMED - Reducera ställtider
• Underhåll, service och driftsäkerhet
• Organisation och styrning
• Strategiskt LEAN-ledarskap –
Hoshin Kanri
• Förändringsledning
• Förbättringskompetens
• Teamarbete
• Jobba smart
• LEAN är bara ett namn
• LEAN - Grundkurs
• LEAN - Ett naturligt tillstånd
• 5S – Grundkurs
• 6 Sigma Green Belt
• FMEA
• 8D

Kompetensutvecklingspaketet

• Kompetensutveckling i omställningssituationer
• Värderingsstyrd rekrytering som aärsstrategi
• Eektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation
• Bli en bra utbildare
• DISC - Sätt färg på dig och din omgivning
• Kompetensutveckling

Besäll din licens till här till höger!

När du gjort din beställning av licensen, kommer du få ett mail från Diploma Group med inloggningsuppgifter. Denna WebbPortal är ett samarbete med Diploma Group.
Efter genomförd utbildning kan man ladda ner ett personligt diplom, det går även att få ut en specifikation på just den utbildning man valt att genomföra.

 

Digitaliseringspaketet

• IT- och informationssäkerhet
• Google Kalkylark - Grundkurs
• Microsoft Planner - Oce 365
• Power BI (Business intelligence) Desktop - Grundkurs
• Jobba eektivt med Oce 365
• Grupper i Outlook - Oce 365
• Excel 2019 - Grundkurs
• Excel 2019 - Fördjupningskurs
• Google Drive - Grundkurs
• Google Drive - Fördjupningskurs
• Så fungerar Dropbox
• Digitala möten
• Att leda på distans
• Teambuilding på distans
• Videomöten i Microsoft Teams
• Arbeta med ler i Microsoft Teams
• Videomöten i Zoom

Produktionsplaneringspaketet

• Microsoft Planner - Oce 365
• Microsoft Project
• Lagerstyrning - Grundkurs
• Lagerstyrning - Fördjupningskurs
• Lager och logistik - Grundkurs
• Lager och logistik - Fördjupningskurs
• Excel 2019 - Grundkurs
• Excel 2019 - Fördjupningskurs
• Google Kalkylark - Grundkurs
• Power Query för Excel
• Google Drive - Grundkurs
• Google Drive - FördjupningskursHar du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:

Farhad Nekoee, IUC Dalarna,
070 646 80 20, farhad.nekoee@iucdalarna.se

Ladda ner utbildningskatalogen med över 400 olika utbildningar!
 

Beställning av licens!