KARD - kompetensförsörjning

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens inom automation, robotisering och digitalisering ökar. Något som kommer att vara ett framtida konkurrensmedel för både företag och medarbetare.

IUC / Stål & Verkstad och IUC Dalarna har i samarbete med IF Metall och Unionen startat upp en gemensam insats för kompetensutveckling som riktar sig till anställda inom industrins små och medelstora företag. Målet är att tillhandahålla utbildningar inom automation, robotisering och digitalisering, utifrån behov. Det kan till exempel vara inom robotprogrammering, MS Office eller 3D CAD. 

För mer information, kontakta Louise Torevik, IUC Stål & Verkstad på 072-203 11 12 eller louise.torevik@iucstalverkstad.se
 


Projektfakta:

Projektnamn: KARD – Kompetens Automation Robotisering Digitalisering
Mål: Utbilda anställda på företag i Värmland och Dalarna inom områdena automation, robotisering och digitalisering.
Syfte: Att ökat medarbetares digitala kompetens som bättre matchar arbetsgivares behov och därmed säkrat sin ställning på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda.
Projektperiod: 1 augusti 2020 till 30 november 2021
Kostnad för projektdeltagande: Kostnaden för medlemmar är 1000 kr (exkl moms) / deltagare. Ej medlemmar 1200 kr (exkl moms) / deltagare.
Finansiellt stöd: Kostnaden för utbildningarna.
Projektledare: Louise Torevik
Finansiärer: Europeiska Socialfonden, Region Värmland och Region Dalarna