Lär dig hur ökad hållbarhet kan ge ditt företag fler och bättre affärer!

IUC Dalarna erbjuder ett skräddarsytt utbildningsprogram och workshop för att stödja kompetensutveckling inom hållbarhet i Dalarnas industri- och tillverkningsföretag.

Industri- och tillverkningsföretag får alltmer frågor från kunder och andra intressenter om deras produkter och tjänsters hållbarhet och klimatpåverkan. I en enkät bland Teknikföretagens medlemmar uppger över hälften att hållbarhet är en affärsstrategisk fråga och en drivkraft till att stärka deras varumärke och öka kundnyttan. Samtidigt upplever många företagsledare att bristen på kompetens är ett av de främsta hindren för att komma i gång, eller för att bli framgångsrika med hållbarhetsarbetet.

Efter analys av mer än 500 möten med länets industri- och tillverkningsföretag drar vi på IUC Dalarna liknande slutsatser som Teknikföretagen gör nationellt. Vi har därför tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för Dalarnas industri- och tillverkningsföretag. Intresseanmälan i formuläret nedan.

Som deltagare i utbildningsprogrammet får du:

  • Grundläggande kompetenser inom hållbarhet samt hur det påverkar ditt företag.
  • Konkreta metoder och verktyg för att identifiera och analysera ditt företags nuläge inom området och ta fram strategier för att nå ditt önskvärda läge.
  • Utbildning om beräkningar för dina produkters och tjänsters klimatpåverkan.
  • Utbildning om livscykelanalyser och miljövarudeklarationer (EPD).
  • Utbildning och konkret stöd i genomförandet av en livscykelanalys (som kan bli en EPD)
  • Utbildning och konkret stöd i genomförandet av en dubbel väsentlighetsanalys.

Grundutbildning med workshop + valbar fördjupning

Programmet består av en grundutbildning i workshop-format, som sedan kan kompletteras med olika typer av fördjupningar. 

Efter grundutbildningen erbjuder IUC Dalarna uppföljningsbesök till deltagande företag för att ta del av erfarenheter och reflektioner samt för att tillsammans se över behov och inriktningar på eventuella fördjupningsutbildningar.
 

Om utbildningsprogrammet

Datum: 28 maj kl 9-15
Plats: Dalarna Science Park i Borlänge
Kostnad: 3 000kr per företag
Antal deltagare: Upp till 3 deltagare per företag         
Kontakt: Dan Gustafsson, IUC Dalarna, 070 299 25 69
alternativt Peo Sjöberg, IUC Dalarna, 070 559 18 18


Utbildningsprogrammet har tagits fram och genomförs i samarbete med Greengoat AB, som har lång erfarenhet av att utbilda och hjälpa industri- och tillverkningsföretag inom hållbarhet. 

Intresseanmälan hållbarhetsutbildning

GDPR: Anmälan medför att vi kommer att behandla personuppgifter för deltagande personer.