Lär dig hur ökad hållbarhet kan ge ditt företag ökade affärer!

Funderar Ni på vad hållbarhet kan ha för betydelse för Ert företag och hur Ni kan omsätta hållbarhet till bättre affärer och en tryggare framtid?
 

-> Ta chansen att få ett skräddarsytt utbildningsprogram för Dalarnas industri- och tillverkningsföretag, i syfte att stödja utvalda företags utveckling av kompetens och förmågor inom miljöpåverkan, omställning och hållbarhet.
 

Industri- och tillverkningsföretag får alltmer frågor från kunder och andra intressenter om deras produkter och tjänsters miljö- och klimatpåverkan samt hållbarhet. I en enkät bland Teknikföretagens medlemmar uppger över hälften att hållbarhet är en affärsstrategisk fråga och en drivkraft att stärka varumärke och öka kundnytta. Samtidigt upplever många företagsledare att bristen på kompetens är ett av de främsta hindren för att komma igång, eller att bli framgångsrika med hållbarhetsarbetet.

Efter analys av mer än 500 möten med länets industri- och tillverkningsföretag drar vi på IUC Dalarna liknande slutsatser som Teknikföretagen gör nationellt. Vi har därför tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för Dalarnas industri- och tillverkningsföretag, i syfte att stödja utvalda företags utveckling av kompetens och förmågor inom Miljöpåverkan, Omställning och Hållbarhet.
 

Utbildningsprogrammet kommer att ge dig som deltagare:

  • Grundläggande kompetenser inom klimatpåverkan och hållbarhet
  • Konkreta metoder och verktyg för att identifiera och analysera företagets nuläge och ta fram inledande strategier och planer för ett nytt önskvärt läge
  • Stöd inom klimatpåverkan samt hållbarhet under och efter utbildningsprogrammet - konsultativt och operativt
  • Direkt affärsnytta
  • Förutsättningar för den som vill gå vidare efter utbildningsprogrammet och genomföra avancerade väsentlighetsanalyser, livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD)
     
Utbildningsprogrammet består av olika mer eller mindre fristående delar, som tillsammans utgör en helhet. Vissa delar görs tillsammans med andra dalaföretag och andra delar görs på egen hand, tillsammans med en utvecklingscoach. IUC Dalarna rekommenderar deltagande företag att gå hela programmet, även om det finns möjlighet att delta endast på valda delar.  

Utbildningsprogrammet har tagits fram och genomförs i samarbete med Greengoat AB.
Greengoat har lång erfarenhet av att utbilda och hjälpa företag inom hållbarhet. Dessutom samarbetar vi med Region Dalarna och Högskolan Dalarna för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för deltagande företag. Region Dalarna bidrar med finansiering (dock max 50%) av kostnaderna. Ingenjörsstudenter på Högskolan Dalarna kan på olika sätt stödja företag med uppgifter som tex viss datainsamling samt vissa beräkningar och analyser.

Om utbildningsprogrammet

Utbildningsdatum: November 2023 – Januari 2024
Utbildningsort: Beroende på var deltagarna kommer ifrån samt delvis digitalt
Kostnad: 20 000kr per företag
Antal deltagare: Upp till 15 deltagare per företag         
Frågor: Kontakta Dan Gustafsson, IUC Dalarna, 070 299 25 69, dan.gustafsson@iucdalarna.se
 

Utbildningsprogrammet består av olika mer eller mindre fristående delar, som tillsammans utgör en helhet. Vissa delar görs tillsammans med andra dalaföretag och andra delar görs på egen hand, tillsammans med en utvecklingscoach. IUC Dalarna rekommenderar deltagande företag att gå hela programmet, även om det finns möjlighet att delta endast på valda delar.
Utbildningsprogrammet består av olika mer eller mindre fristående delar, som tillsammans utgör en helhet. Vissa delar görs tillsammans med andra dalaföretag och andra delar görs på egen hand, tillsammans med en utvecklingscoach. IUC Dalarna rekommenderar deltagande företag att gå hela programmet, även om det finns möjlighet att delta endast på valda delar.

Intresseanmälan till introduktionstillfället

Efter att vi fått in din anmälan återkommer vi med närmare information om tid, plats och upplägg.