Exportstöd för att ha koll!

Vilka krav måste företag leva upp till för att få leverera till företag som sedan exporterar sina produkter?

För att få vara kvar som underleverantör så krävs att man har ”koll på läget”. Vad är ett måste idag och framför allt imorgon?
Kravbilden kommer snabbt förändras från att komma från beställare till att komma hela vägen från slutkund.
 
Exempel på krav som finns eller kommer bli krav:
·         Ett miljöcertifieringssystem eller minst en tydlig miljöpolicy
·         Uppförandekod, värderingar som personalen måste förhålla sig till
·         Säkerhetsarbete
·         Social hållbarhet, relationer, mänskliga rättigheter
·         Arbetet med att minska växthusgaser
·         Digitalisering för uppföljning och spårbarhet

Hur väl känner du din kund?

Med starkare bindningar och en större öppenhet mellan dig och din kund, vinner du säkerhet och förutsägbarheten ökar.
Hur hitta kompetensen till det som krävs?

Kontakta gärna oss på IUC Dalarna, där finns kunskapen om vad du eventuellt behöver åtgärda eller kanske bara förbättra.

Jag tar gärna emot ditt samtal
Kjell Grundström
070 575 64 89 eller kjell.grundstrom@iucdalarna.se

Exportarena Dalarna är ett initiativ från Region Dalarna och flera exportfrämjande aktörer i Dalarna. Initialt startar det som ett samverkansprojekt tillsammans med EEN, Almi GävleDala och IUC Dalarna finansierat av ERUF. Ambitionen är ett permanent, proaktivt, regionalt samordnat exportfrämjande för att stötta och öka Dalaföretagens hållbara export. Denna digitala plattform syftar till att samla information och kontakter på ett och samma ställe, en plattform att utgå ifrån.

LÄS MER på Exportarena Dalarnas webb>>