Affärsutveckling

Vi kan hjälpa er med utvecklingsprojekt utifrån era specifika förutsättningar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Industriellt Utvecklingscentrum Dalarna
•Vi kan, finns för och ägs av Dalarnas industri.
•Vi kan tillverkningsindustrin och har 24 års erfarenhet av att hjälpa företag till rätt stöd.
•Våra relationer med företag bygger på förtroende och kontinuitet, vi genomför ofta företagsbesök.
•Vår tid är kostnadsfri tack vare projektfinansiering.

Vi erbjuder
•Vi kan, finns för och ägs av Dalarnas industri.
•Vi kan tillverkningsindustrin och har 24 års erfarenhet av att hjälpa företag till rätt stöd.
•Våra relationer med företag bygger på förtroende och kontinuitet, vi genomför ofta företagsbesök.
•Vår tid är kostnadsfri tack vare projektfinansiering.