Affärsutveckling

Vi kan hjälpa er med utvecklingsprojekt utifrån era specifika förutsättningar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Industriellt Utvecklingscentrum Dalarna

 • Vi kan, finns för och ägs av Dalarnas industri.
 • Vi kan tillverkningsindustrin och har 24 års erfarenhet av att hjälpa företag till rätt stöd.
 • Våra relationer med företag bygger på förtroende och kontinuitet, vi genomför ofta företagsbesök.
 • Vår tid är kostnadsfri tack vare projektfinansiering.


Vi erbjuder
Stöd för företag som vill utvecklas inom:​

 • Produktionsutveckling​
 • Produktutveckling​
 • Affärsutveckling​
 • Kompetensutveckling​
 • Företagsbesök för att få kunskap om just ditt företags eventuella behov, nu och i framtiden.​
 • Vi utgår från DINA behov och kan guida dig till rätt kontakter för ditt fortsatta arbete.​
 • Vi har kunskap och kontakter till de nätverk och organisationer som behövs för att tillgodose dina behov. ​
 • ”Vi kan erbjuda DIG struktur och stöd för att ta DIG från punkt A till punkt B i DIN utveckling.”