Nyheter

Den stora mötesplatsen för byggsektorn och Dalarnas byggstudenter på Högskolan Dalarna.
Nu är det åter dags för byggsektorns årligt återkommande arbetsmarknadsdag, en mycket uppskattad dag som lett till många goda kontakter, anställningar, sommarjobb med mera.

Vem av oss vill inte jobba i det perfekta byggprojektet? Vad innebär det för beställaren, entreprenören, konsulten och andra parter? Kan en dalamodell föra oss mot ett mera effektivt byggande?

Byggdialogens temagrupp Effektivt Byggande bjuder in länets samlade byggkompetens till en heldags workshop. Vi kommer att försöka ta ytterligare steg mot en ”dalamodell” där branschens aktörer strävar efter att agera samlat.

Datum: 18/12 Tid: 9.00-16.00, på Scandic Lugnet i Falun 
Anmälan senast den 14/12

VIQMA System AB bjuder in till en informationsträff för att reda ut vad en certifiering innebär, hur processen ser ut och vad VIQMA kan bistå med. 

Träffarna äger rum: 
18/1 Borlänge, Dalarna Science Park kl. 13.00-15:00 
19/1 Avesta, Best Western Nya Star Hotel kl. 9:00-11:00 

Certifieringsorganet RISE – Research Institutes of Sweden (f.d. SP) kommer även att medverka och berätta om hur man genomför certifieringen.

Ytterligare en talare till programmet: Teemu Salmi IT-chef på Stora Enso.
Teemu Salmi framhåller speciellt två områden där koncernen fokuserar sin digitaliserings-energi; dels den övergripande frågan om hur koncernen driver sin digitala agenda inom fem strategiskt viktiga områden - bland dem automation, smarta pappersbruk och kundbemötande - dels det som kallas acceleratorprogrammet. Det senare är ett initiativ där Stora Enso samarbetar med utvalda startupbolag i syfte att öka innovationstakten inom bolaget. Teemu Salmi beskriver det som Stora Ensos testbädd för digitalisering. Mer info och anmälan här!

För femte året i rad arrangerar Avesta
kommun Avestasamtalen i Verket. Idén
är att skapa en arena där näringsliv,
fack, politik och chefer i offentlig sektor
kan mötas och utbyta tankar och idéer.
Samtalen ska bidra till den fortsatta
utvecklingen av svensk basindustri.Denna gång ligger fokus på digitalisering och dess inverkan och värde för basindustrins framtid. Kort sagt; Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri.