- stöd för företag som vill utvecklas

Om oss

IUC Dalarna AB är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstad- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

Vi vill fungera som den naturliga mötesplatsen för industriell utveckling i vår region, en arena där småföretag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.
För oss är det viktigt att vara nära, kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara en möjlighet för regionens företag.

Byggdialog Dalarna är en ideell förening med fokus att ligga i fronten av hållbar utveckling. Vi är en branschförening för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna med uppdraget att stötta och utveckla branschen mot ett mer hållbart byggande. Vi har en lång historia och har nyligen blivit utsedda till ett av länets starkaste kluster.
Läs mer på ByggDialog's webb.

Nyheter

Vem av oss vill inte jobba i det perfekta byggprojektet? Vad innebär det för beställaren, entreprenören, konsulten och andra parter? Kan en dalamodell föra oss mot ett mera effektivt byggande?

Byggdialogens temagrupp Effektivt Byggande bjuder in länets samlade byggkompetens till en heldags workshop. Vi kommer att försöka ta ytterligare steg mot en ”dalamodell” där branschens aktörer strävar efter att agera samlat.

Datum: 18/12 Tid: 9.00-16.00, på Scandic Lugnet i Falun 
Anmälan senast den 14/12

Läs hela inlägget »

VIQMA System AB bjuder in till en informationsträff för att reda ut vad en certifiering innebär, hur processen ser ut och vad VIQMA kan bistå med. 

Träffarna äger rum: 
18/1 Borlänge, Dalarna Science Park kl. 13.00-15:00 
19/1 Avesta, Best Western Nya Star Hotel kl. 9:00-11:00 

Certifieringsorganet RISE – Research Institutes of Sweden (f.d. SP) kommer även att medverka och berätta om hur man genomför certifieringen.

Läs hela inlägget »

Ytterligare en talare till programmet: Teemu Salmi IT-chef på Stora Enso.
Teemu Salmi framhåller speciellt två områden där koncernen fokuserar sin digitaliserings-energi; dels den övergripande frågan om hur koncernen driver sin digitala agenda inom fem strategiskt viktiga områden - bland dem automation, smarta pappersbruk och kundbemötande - dels det som kallas acceleratorprogrammet. Det senare är ett initiativ där Stora Enso samarbetar med utvalda startupbolag i syfte att öka innovationstakten inom bolaget. Teemu Salmi beskriver det som Stora Ensos testbädd för digitalisering. Mer info och anmälan här!

Läs hela inlägget »

För femte året i rad arrangerar Avesta
kommun Avestasamtalen i Verket. Idén
är att skapa en arena där näringsliv,
fack, politik och chefer i offentlig sektor
kan mötas och utbyta tankar och idéer.
Samtalen ska bidra till den fortsatta
utvecklingen av svensk basindustri.Denna gång ligger fokus på digitalisering och dess inverkan och värde för basindustrins framtid. Kort sagt; Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri. 

Läs hela inlägget »

Svensk industri är beroende av spetskompetens, men en minst lika viktig del är medarbetarnas grundkompetens.
 
Vilka kompetenser är kritiska för att ditt företag skall utvecklas som ni vill?
Hittar ni den kompetens ni behöver för att ert företag skall kunna fortsätta utvecklas?
Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni i så fall en plan för hur ni gör om ni tappar denna kompetens p.g.a. sjukdom eller att de lämnar ert företag? Tjänsten är kostrnadsfri!

Läs hela inlägget »