- stöd för företag som vill utvecklas

Om oss

IUC Dalarna AB är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstad- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

Vi vill fungera som den naturliga mötesplatsen för industriell utveckling i vår region, en arena där småföretag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.
För oss är det viktigt att vara nära, kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara en möjlighet för regionens företag.

Byggdialog Dalarna är en ideell förening med fokus att ligga i fronten av hållbar utveckling. Vi är en branschförening för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna med uppdraget att stötta och utveckla branschen mot ett mer hållbart byggande. Vi har en lång historia och har nyligen blivit utsedda till ett av länets starkaste kluster.
Läs mer på ByggDialog's webb.

Nyheter

Svensk industri är beroende av spetskompetens, men en minst lika viktig del är medarbetarnas grundkompetens.
 
Vilka kompetenser är kritiska för att ditt företag skall utvecklas som ni vill?
Hittar ni den kompetens ni behöver för att ert företag skall kunna fortsätta utvecklas?
Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni i så fall en plan för hur ni gör om ni tappar denna kompetens p.g.a. sjukdom eller att de lämnar ert företag? Tjänsten är kostrnadsfri!

Läs hela inlägget »

Branschen indikerar stor oro inför framtida behov av nya medarbetare. Vi träffas 22 november, kl 13.00-16.00 i Teknikdalen i Borlänge för att ta del av branschens erfarenheter.
Vi har bjudit in Marko Sandelin, Leksands gymnasieutbildning samt ansvariga för kompetensförsörjning på Region Dalarna.
Idag finns endast ETT utbildningsställe för gymnasieutbildning av snickare och det i Leksand. Räcker det? Finns kompetens att hitta på annat sätt? 
Detta är några av de frågor vi diskuterar under eftermiddagen, vi bjuder på fika.

Läs hela inlägget »

Borlänge kommun och ByggDialog Dalarna bjuder in till ett frukostmöte 27 okt kl 7.30, där representanter från Borlänge kommun kommer att berätta om sin storsatsning i västra Borlänge. Här går kommunen på offensiven och planerar att maximera ett hållbart byggande. Bland annat kommer vi att få höra Jonas Fällström berätta om den nya träbyggnadsstrategi som just nu håller på att tas fram. Gabriel Barrioz presenterar CityLab och Gustaf Karlsson visar den fördjupade översiktsplanen. Läs mer och anmäl dig här!

Läs hela inlägget »

Första spadtaget för Dalarnas Villa är taget. Ett spännande och viktigt projekt som inte bara kommer att väcka intresse lokalt i Dalarna utan även vara högintressant på nationell nivå. 
Följ bygget på Dalarnas Villa på Facebook eller på ByggDialogens webbsida.

Läs hela inlägget »

Peo Sjöberg från IUC Dalarna deltog som processledare i första omgången av Kickstart Digitalisering i Mora, en lyckad omgång där företagen på orten delade med sig av erfarenheter och svårigheter i och med digitaliseringen. Vi ställde några frågor till PeO om varför han tycker att en Kickstart är viktigt för företagen. 

Läs hela inlägget »