IUC Dalarna

– Ett stöd för företag som vill utvecklas

IUC Dalarna AB är ett industriellt utvecklingscenter som som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstads och trä industri med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

Vi vill fungera som den naturliga mötesplatsen för industriell utveckling i vår region, en arena där småföretag möter andra småföretag, storföretag, forskningsaktörer och regionala utvecklingsorganisationer.

För oss är det viktigt att vara nära, kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara en möjlighet för regionens företag.

Vi ingår i det nationella IUC nätverket.

Har du en eller flera innovativa projektidéer på gång?

Innovationschecken – en enkel start för en framtida tjänst eller produkt.
Se mer under fliken produkter.
IUC ingår i det partnerskap som hanterar Tillvextverkets:

Affärsutvecklingscheckar

  • För utveckling av varor och tjänster
  • För internationalisering

För mer info se rubriken infoblad under fliken produkter.

Produktutveckling

I processen att utveckla nya produkter och tjänster erbjuder vi företagen tillgång till kunskap, kontakter och kapital för en framgångsrik produkt- och tjänsteutveckling. Sedan starten 1997 har vi deltagit i mer än 200 produkt-utvecklingsprojekt.

Produktionseffektivisering

Det finns stora möjligheter att arbeta mer resurseffektivt och sänka kostnaderna. Det handlar om att strukturera, tydliggöra roller, arbets-uppgifter och flöden, samt att lära medarbetarna att jobba på ett nytt sätt.

Det handlar inte om att göra stora investeringar eller dramatiska förändringar, utan att lära organisationen nya rutiner och arbetssätt som bygger på ständiga och systematiska förbättringar.

Marknadsutveckling

Vi stödjer er i arbetet  med att utveckla befintliga och nya marknader. Man utgår utifrån egna styrkor och lönsammaste affärs-möjligheter, samt ger stöd i arbetet med att identifiera nya kunder.

Ni får en tydlig struktur och enkla verktyg för att bearbeta nya marknader, utveckla relationen med befintliga kunder samt utveckla er personliga förmåga vid kundmöten.