Hållbar inkludering

Vi hjälper dig kostnadsfritt!
Läs mer

Vill du veta mer om projektet Hållbar inkludering kontakta:

Farhad Nekouei
Projektledare
070-646 80 20
farhad.nekouei@iucdalarna.se

Smart Integration var starten och nu fördjupas arbetet i Hållbar Inkludering.
 

Rätt person på rätt plats...
En avgörande faktor för att regionens små och medelstora industriföretag ska stå sig i den globala konkurrensen är att de rekryterar och behåller rätt kompetens. Samtidigt finns många nyanlända människor, med erfarenhet från industri, som har svårt att få arbete.
I projektet Hållbar inkludering matchas de här behoven. Läs mer på Sandbacka Science Park

Effekter av projektet
  • Inte bara hittar ett arbete utan även få använda sin kompetens ”i rätt jobb”.
  • Ökad konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag genom att det blir enklare att få tillgång till rätt kompetens.
  • Ökad andel anställda med utländsk bakgrund i små och medelstora industriföretag där kompe-tensen behövs.
  • Snabbare väg till arbete för de Nyanlända.
  • Ny arbetsmodell för att matcha företagens rekryteringsbehov mot de utrikes föddas kom-petenser och intressen.

Företag som hittat kompetenser i tidigare projekt

loading...