PIMAP+ - Photonics For Advanced Manufacturing

PIMAP+ syftar till att öka Europeiska små- och medelstora företags konkurrenskraft på det globala planet – PIMAP+ (sensorer, givare - fotonik). PIMAP+ fortsätter nu där kontakter med möjliga kunder, leverantörer och kunskapsnätverk utvecklas. De marknader som bearbetas är bl.a. USA, Kanada, Kina och Japan.
Projektet är kopplat till Avancerad Tillverkning, där produkter och processer övervakas, styrs och tillverkas mycket beroende på sensorer, givare, instrument och bearbetas med hjälp av ljus – fotonik. (Laser och andra typer av ljus och elektromagnetisk strålning). Inom stål- och metallindustrin finns massvis av tillämpningar med kopplingar till bl.a. processtyrning, kvalitetskontroll, säkerhet, automation, digitalisering och AI.

Nyheter från projektet

Nu börjar det äntligen så smått att hända saker i PIMAP Plus-projektet! I och med pandemin så har flera aktiviteter måst skjutas på framtiden, men vi börjar få en uppfattning om vilka större arrangemang och affärsmöjligheter vi kan komma att adressera. Inom projektet finns möjligheter för er som mindre/medelstort företag att få sponsring för deltagande på plats vid följande internationella mässor och konferenser:
 
ESTAD Stockholm 30/8-1/9 2021
CIOE Shenzhen, Kina, 1-3/9 2021
EMO Milano, Italien, 4-9/10 2021
Business mission in Canada together with Optonique Cluster, Quebec/Montréal, Nov. 2021, se kommentar nedan!
EMAF Porto, Portugal, 1-4/12 2021
Photonics West, San Fransisco, USA, 25-27/1 2022
Manufacturing World, Tokyo, Japan 22-24/6 2022
 
Detta givetvis under förutsättning att resor och arrangemang kan genomföras enligt planerna.
 
I samband med dessa arrangemang kommer vi i projektet att arrangera olika studiebesök, workshops och möten med ledande industrier, akademier och nätverk. Om du har speciella önskemål kring detta är du välkommen att höra av dig till mig.
 
- Det planeras en resa till Kanada i november i år. Syftet är att utveckla samverkan och innovationsprojekt mellan Europeiska och Kanadensiska små- och medelstora företag samt hitta affärsmöjligheter tillsammans med fotonik-baserade leverantörer och användare. I Quebec/Montréal-området finns framför allt stora företag inom avancerad tillverkning och aerospace. Finns tillräckligt med intresse kan vi också arrangera möten i Toronto-området, där mera stål/verkstadsteknik är fokus, samt ett av Kanada’s superkluster inom området avancerad tillverkning, NGen.

- Fyll snarast i denna intresseanmälan om detta kan vara intressant för er. Notera i så fall också om Toronto är intressant!
- Det tar bara 2 minuter!
 
Vi rekommenderar också deltagande i följande kostnadsfria digitala möten där PIMAP+ kommer att finnas representerade:
Canada - European Union Workshop on CETA Opportunities for the Clean Technology Sector 29-31/3 2021
Här kommer vi möjligen att ha en ”virtuell monter” där ni kommer att synas via den ”company booklet” som ni finns med i sedan tidigare. 
Larz Ignberg
Projektledare IUC Dalarna

The PIMAP+ partnership has been set up to support 6 clusters, their SMEs and regional ecosystem actors to ensure key enabling technologies (KETs) such as photonics including conventional but essential technologies such as laser and microwaves can be mobilised to support Smart Manufacturing and related industrial applications. This cross sectoral activity will help drive the industrial modernisation process in Europe and will provide a springboard for cluster SMEs to internationalise and support regional actions through the leverage of photonic technologies in key emerging industries.

The project will deliver synergies with other initiatives such as Vanguard and has strong support from regional policy makers (ERDF, Interreg funding). These links will facilitate the scope for sustainability actions to succeed.

More info:
https://www.pimapplus.eu/

 

Photonics for International Markets and Applications

This good practice handbook for SMEs aims at supporting the knowledge exchange among project partners to support cross-sectoral cooperation and internationalisation.

This handbook is setting out recommendations for the project partners to provide a framework for their collaboration towards international markets and maximise its impact for SMEs.

A series of success factors have been identified to ensure the engagement of each cluster ecosystem to build the foundations for a sustainable partnership. This handbook will be shared and disseminated in each cluster ecosystem to support cross-sectoral cooperation and internationalisation.

By publishing this good practice handbook, the PIMAP Partnership is willing to share its experience after one year of partnership building and preparation of a joint internationalisation strategy. Download here.

Contact for more information:
Larz Ignberg
larz.ignberg@iucdalarna.se
+46 70 568 04 80