PIMAP+ - Photonics For Advanced Manufacturing

PIMAP+ syftar till att öka Europeiska små- och medelstora företags konkurrenskraft på det globala planet – PIMAP+ (sensorer, givare - fotonik). PIMAP+ fortsätter nu där kontakter med möjliga kunder, leverantörer och kunskapsnätverk utvecklas. De marknader som bearbetas är bl.a. USA, Kanada, Kina och Japan.
Projektet är kopplat till Avancerad Tillverkning, där produkter och processer övervakas, styrs och tillverkas mycket beroende på sensorer, givare, instrument och bearbetas med hjälp av ljus – fotonik. (Laser och andra typer av ljus och elektromagnetisk strålning). Inom stål- och metallindustrin finns massvis av tillämpningar med kopplingar till bl.a. processtyrning, kvalitetskontroll, säkerhet, automation, digitalisering och AI.

The PIMAP+ partnership has been set up to support 6 clusters, their SMEs and regional ecosystem actors to ensure key enabling technologies (KETs) such as photonics including conventional but essential technologies such as laser and microwaves can be mobilised to support Smart Manufacturing and related industrial applications. This cross sectoral activity will help drive the industrial modernisation process in Europe and will provide a springboard for cluster SMEs to internationalise and support regional actions through the leverage of photonic technologies in key emerging industries.

The project will deliver synergies with other initiatives such as Vanguard and has strong support from regional policy makers (ERDF, Interreg funding). These links will facilitate the scope for sustainability actions to succeed.

More info:
https://www.pimapplus.eu/

 

Photonics for International Markets and Applications

This good practice handbook for SMEs aims at supporting the knowledge exchange among project partners to support cross-sectoral cooperation and internationalisation.

This handbook is setting out recommendations for the project partners to provide a framework for their collaboration towards international markets and maximise its impact for SMEs.

A series of success factors have been identified to ensure the engagement of each cluster ecosystem to build the foundations for a sustainable partnership. This handbook will be shared and disseminated in each cluster ecosystem to support cross-sectoral cooperation and internationalisation.

By publishing this good practice handbook, the PIMAP Partnership is willing to share its experience after one year of partnership building and preparation of a joint internationalisation strategy. Download here.

Contact for more information:
Larz Ignberg
larz.ignberg@iucdalarna.se
+46 70 568 04 80