Stöd för företag

IUC har alltid företagens intresse och behov i fokus och skall vara ute hos företagen för att hjäpa dem att paketera och komma vidare med sina utvecklingsbehov.

Exempel på projekt för företagsutveckling

Hur vi jobbar
Identifiera:
Vi kommer ut till er och hjälper er med att analysera fram behov och möjligheter.
Initiera:
Vi hjälper er att paketara utvecklingsprojekt och att hitta resurser som kan vara ett stöd i genomförandet.
Utföra:
Utförandet sker utifrån era unika förutsättningar med stöd av externa resurser i form av kompetens och ev. medfinansiering.
Utvärdera:
Vi utvärderar vårt arbete i projekten för att vi skall kunna utgöra ett ännu bättre stöd åt er i nästa projekt.