PILAR - Ett delprojekt i Robotlyftet

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och robotisering spelar en stor roll för fortsatt möjlighet att klara konkurrens och tillväxt. Därför startar nu projektet PILAR, en del i regeringens automationssatsning ”Robotlyftet”.

”Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet främjas introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar inom industriföretag”
Mikael Damberg

Samverkan i pilotprojektet PILAR

IUC Dalarna har en självklar del i detta arbete. Vi har tillsammans med Swerea IVF, Robotdalen och Automation Region fått uppdraget att genomföra ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om förutsättningar för ökad robotisering och automatisering i företagen.

Vill ni som företag:

  • Automatisera eller robotisera din verksamhet?
  • Öka kunskapen om de tekniska lösningarna?
  • Bli en bättre kravställare?

STEG 1
Förutsättningsstudie, 1 – 2 dagar
Vi går igenom företagets möjligheter till automation på plats.
Nuläge, strategi, flöden, hinder m.m.
Vid rätt förutsättningar och engagemang tar vi nästa steg.

STEG 2
Förstudie, upp till 10 dagar

Tillsammans med företaget arbetar vi fram ett förslag till automationslösning innehållande investeringsanalys, arbetsmiljö, störningsanalys, kapacitetsbedömning, kompetensbehov m.m.

Utbildning
Vi utbildar företaget inom automation utifrån er automationslösning.

Intresserad att delta?
Kontaktpersoner Peo Sjöberg för Dalarna och Thomas Åkesson för Hälsingland. Kontaktuppgifter till höger.

 

Kontaktpersoner

PeO SJÖBERG
Kontakt för Dalarna
0705-59 18 18 peo.sjoberg@iucdalarna.se
 

Thomas Åkesson
Kontakt för Hälsingland
070-372 48 09 thomas.akesson@fiberopticvalley.com