Smart Industri Norra Mellansverige - 1

Projektet Smart Industri Norra Mellansverige innebär ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt ett antal ytterligare samverkanspartner. Finansieringsmodellen involverar EU:s regionala strukturfond (genom Tillväxtverket) samt de tre regionerna.
 

Genomförda aktiviteter

Rodin Genoff Rodin Genoff

Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna
Rodin Genoff, en internationellt erkänd och prisbelönt klusterutvecklingsexpert från Australien, introducerade redan för några år sedan ett arbetssätt och metodik för att utveckla nya affärsmodeller baserad på företagsnätverk. Nu har han åter varit i Dalarna och arbetat med en aktivitet kopplad till ökat hållbart trähusbyggnade inom projektet Smart Industri Norra Mellansverige som finansieras av Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Samverkanspartners i aktiviteten är IUC Dalarna, ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och Paper Province.

Metoden går ut på att skapa nya affärsmodeller baserad på ökad innovation, jämställdhet, digitalisering och cirkulär ekonomi. Områden som är en förutsättning för företagens möjlighet att utvecklas och ligga i fronten i den nya ekonomin. Ökad samverkan som leder till fler och bättre affärer, nya kontrakt och ökad omsättning är målet.

- Dalarna ligger verkligen i framkant vad gäller framtagande av metoden, påstår Rodin Genoff. Här är ni framträdande på just kombination av jämställdhet, hållbarhet och innovationer med era tillgångar på skog och en utvecklad industri. Detta tog jag med mig från tidigare kontakter i Dalarna vid utformandet av metodiken. Jag har tillsammans med Narelle Hooper och Susan Pettifer skrivit boken ”New Women, new Men, new Economy – how creativity, openness, diversity and equity are driving prosperity now”, vilken beskriver hur man kan tänka och arbeta. Boken kan ligga till grund för ett internationellt arbetssätt och här har Dalarna bidragit stort, säger Genoff.

Projektet ägs av Region Dalarna och utförs i samverkan med flera aktörer i Dalarna och Värmland.

Kjell Grundström Kjell Grundström


- Detta är ett unikt arbetssätt och medger en kombination av möjligheter, som vi kallar ”BOSP”, det vill säga ”business opportunities strategic potentials”, menar Kjell Grundström från Region Dalarna. Nu har vi lagt grunden för metoden, utbildats i den, och gjort ett flertal företagsbesök. Jag tror verkligen att detta kan vara ett steg i rätt riktning för ett innovativt företagande, säger Grundström.  

Stefan Jansson Stefan Jansson

- För Dalarna kommer en stor del att fokusera på innovation inom avancerad industri, livsmedelsproduktion och bioekonomi menar Stefan Jansson från Dalarna Science Park. Vi kommer också med hjälp av metoden att utveckla samarbete mellan flera pågående projekt, ex BIOINNO och FRODA, för att se synergier. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för företag inom respektive bransch för att hitta nya affärsmodeller och innovativa lösningar. Denna kartläggning visar verkligen regionens potential.

Inspirationsseminarium med workshop - hur tänka när det gäller livscykelanalys och miljövarudeklaration 
Plats, SSAB i Borlänge den 12 november

Åtta olika företag samlades för att få en inblick i hur LCA (livscykelanalys) och EPD (miljövarudeklaration) kan tas fram.

De fick lära sig om:
hur öka konkurrenskraften och lönsamheten genom verifierad miljönytta
- hur marknadsförs resurseffektiva och miljövänliga produkter?
- hur möts kundernas krav på livscykelanalyser och produktdeklarationer?

LCA beskriver miljöaspekter och miljöpåverkan genom en produkts hela livscykel.

Men hur ska en LCA tas fram, många är frågorna vi har. Det finns olika sätt att se på en livscykelanalys, från ”vagga till graven” eller ”vagga till grind” eller kanske ”vagga till vagga”.

Viktigt att ta ställning till vad är det som ska omfattas i LCA’n. Vad ska vara med?

Hur sätter man gränser och hur allokerar man miljöbelastningen.
Alla närvarande var medvetna om de ökande kraven. Just nu är det kunderna som ställer kraven men det är viktigt att vara förberedd och ligga steget före, för vad kommer sen? Flera av företagen ser det som en stor konkurrensfördel att man har tagit tag i detta och diskuterar det.

Karin Östman från Jernkontoret gav en omvärldsbevakning och Jonas Larsson från SSAB berättade hur dom jobbar med att ta fram livscykel- och miljödeklarationer för sina olika produktgrupper.

Sebastian Welling från IVL, svenska miljöinstitutet gav en nyttig  bakgrund som avslutades med en kortare workshop där deltagarna fick fundera över en LCA för en viss produkt. Den gav upphov till många insikter hur man skall tänka och påbörja arbetet.

För er som missade tillfället i Borlänge så finns det möjlighet att delta i Karlstad den 10 december. Läs mer här!

Seminarieserien är ett samarbete mellan: Triple Steelix, Stålbyggnadsinstitutet, IUC Stål&Verkstad, Jernkontoret, IVL samt Smart Industri Norra Mellansverige (Region Dalarna, Region Värmland, Region Gävleborg, EU's regionalfond) 

Tillsammans med SSAB har vi tagit fram en film där olika funktioner inom ståltillverkningen beskrivs. 

Företagens brist på kompetens nu och i framtiden är en av de inriktningar som Smart Industri arbetar med.

Stål är världens mest använda metalliska konstruk-tionsmaterial. Stål ingår i så gott som alla produkter eller så används stål i maskiner som tillverkar produkter. Stål är dessutom 100% återvinningsbart.

Anna Karin Tyskhagen, Matilda Bastman, Anna Stiwne, Lotta Andersson, Håkan Alfons, Tiina Ohlsson, Ulf Möller, Kjell Grundström samt moderator Jörgen Malmberg. Anna Karin Tyskhagen, Matilda Bastman, Anna Stiwne, Lotta Andersson, Håkan Alfons, Tiina Ohlsson, Ulf Möller, Kjell Grundström samt moderator Jörgen Malmberg.

Daladrivet, passionspass i Mora den 29 september

Daladrivet beskrivs som - mötesplatsen för drivna människor i Dalarna. Daladrivet har valt att kalla det för festival, man vill fläta ihop Dalarna. Entreprenörer och företagsledare, politiker och tjänstemän, UF-elever och eldsjälar. Alla de som för Dalarna in i framtiden.

Deltagare i panelen: Tiina Ohlsson, Triple Steelix; Anna Karin Tyskhagen, Dala Ledstång och Snickeri; Matilda Bastman, MARAB; Ann-Charlotte Lotta Andersson, Scanmast AB; Anna Stiwne, Åkerströms; Håkan Alfon, Sentina Bay; Ulf Möller, Ansvarig skog och lantbruk Swedbank; Kjell Grundström, IUC Dalarna/Sparbanksstiftelsen Dalarna

Rubriken för passet ”Vad behöver vi för att utveckla industrin i Dalarna och ta en ännu starkare position på en alltmer globaliserad marknad?”

Gemensamt för alla i panelen var behovet av kompetens. Hur får vi fler ungdomar intresserade av teknik. Vi måste hjälpas åt att både attrahera till industrin och till regionen. Hur höjer vi ”hippfaktorn” för industrin?
Man pratade även om cirkulär ekonomi som alla företag mer eller mindre är involverade i. Nya tekniker som 3D och 5G kom också upp som prioriteringar. Hur klara utmaningarna med tex 3D i nya innovativa företag? Det behövs strukturer för samarbeten.   
Riskkapital kom upp som ett problem då inget riskkapital finns för innovationer. Problemet är också större på landsbygden än i storstan.
Företagen vill växa men alla har inte muskler till detta. Någon satsar på robotlösningar för att behålla eller ta tillbaka tillverkningen i Sverige.

Slutsatser av diskussionerna blir:
Främjarsystemet måste effektiviseras.
Vi måste skryta upp industrin.
Samverkan i utbildningssystemet.
För att skapa innovationer måste man även vara beredd att satsa själv.
Hur kan vi hjälpas åt?
Utmana det som sitter i väggarna!
Varför ska jag flytta hit?

Den 23 maj hade Tränätverket en inspirationsdag hos Delsbo Timmerhus i Delsbo, Hudiksvall, med ett 80-tal besökare.
Den handlade om att vi har en fantastisk råvara i vår region och hur vi kan bli bätttre på att ta tillvara dess egenskaper och skapa hållbar tillväxt.
En dag där man fick tillfälle att möta andra inom branschen, inspirera nätverka och hitta givande samarbeten för framtiden. Ta del av nya tekniker och de möjligheter som finns för att öka träförädlingen i regionen.

Helene Axelsson och Anna-Lena Gull, KL-trä. Helene Axelsson och Anna-Lena Gull, KL-trä.

Dagen inleddes med att Roger Sundström, Vd på Hudiksvalls Näringslivsbolag hälsade välkommen.
Därefter berättade Marcus Emretsson och Mattias Sedenberg, Delsbo Timmerhus AB om deras verksamhet och hur de ser på framtiden.
Anna  Esbjörnsson, Lokatt Arkitektur berättade om sitt arbetssätt inom Cellulosabaserat byggande i möte med beställaren.
Anton Torlen och Oscar Bendrik visade upp sin 3-dprintade trälampa.
Anna-Lena Gull, projektledare KL-trä berättade om deras satsning på korslimmat trä.
Mikael Löthstam Hudiksvalls kommun berättade om Hudiksvalls syn på hållbart byggande.
Svenska Termoträ, Plyfa och Dellencat var tre företag som ställde ut. Biosfär Voxnadalen och Rise var också utställare.
Vi hade även deltagare från Dalarna, Byggdialog, Helene Axelsson.

Den 4 april hade Smart Industri Norra Mellansverige 1 och 2 ett informationsmöte för aktörer inom främjandesystemet.

Projekten är en viktig del i det industriella innovationsstödssystemet i Norra Mellansverige. På plats för att ta del av informationen fanns Region Dalarna, Mellansvenska Handelskammaren, Almi, Dalarna Science Park, Högskolan Dalarna samt Triple Steelix.
Industrin är inte problemet längre, utan lösningen.
Bosse Lilja, vd IUC Dalarna och projektledare Smart Industri Norra Mellansverige 2, började med att beskriva bakgrunden till Vanguard som Smart Industrisatsningarna kommer från. Till sin hjälp tog Bosse, Stefan Jansson fån Dalarna Science Park.

Stefan berättar att den satsning som han jobbat med i flera år, Vanguard, är en del i orsaken varför industrin nu finns på agendan i Bryssel och varför nyindustrialisering kom upp på den politiska dagordningen. Genom Vanguard har förståelsen för industrin ökat och vikten av att satsa på den har tagit fart.

Regionalt har det tagits fram industrialiseringsstrategier och Smart Industri har varit igång sedan 2017.
 

Smart Industri Norra Mellansverige 1

Kjell Grundström, projektledare för Smart Specialisering Norra Mellansverige 1, beskriver arbetet som lyckat. Man har en samverkan över länsgränser och utnyttjar de kunskaper som regionerna är bra på. Arbetet har skett med bla processmognad, kickstart digitalisering, mm.

Processmognad kommer bli ett bra verktyg där man kan se hur det ”står till” på företagen. Det ger ingen effekt att jobba med företag som inte vill eller inte är mogna för det.   

Kompetensfrågan är viktig och statistik finns. Kommuner och regioner måste fixa det tillsammans om vi ska få ha företagen kvar.
Systemet ska effektiviseras och samverkan i projektet är ett led i det arbetet. Att samla ihop oss för att göra ”mer nytta för pengarna” är viktig, avslutar Kjell.

Smart Industri Norra Mellansverige 2

Bosse Lilja fortsätter med SINM2 och trycker än en gång på vikten av kompetensförsörjningen. Den matchar i nuläget inte alls behovet. Enligt statistiken så går det ca 400 industriarbetare i pension per år. I utbildning för att matcha dessa jobb i Dalarna, finns 60 personer.

Industrial Transission

Bosse jobbar även med Industrial Transition där Norra Mellansverige är en av 6 regioner i Europa. Det arbetet kommer troligen landa i att vår region får 3 miljoner för ”omställning till koldioxidsnål och cirkulär ekonomi”.

Kompetensfrågan som är så viktig för företagens överlevnad anser EU är en hygienfaktor som vi bör klara av själva.
 

I projektet kommer det genomföras rundabordssamtal på troligtvis 4 olika platser. Resultatet av dessa kommer sedan att presenteras på Industridagen på Göransson Arena den 30 september 2019.
Boka av den dagen i era kalendrar!

Kjell Grundström, projektledare Kjell Grundström, projektledare

Aktiviteter genomförda under andra halvåret 2018

Vi har nu genomfört flera aktiviteter i projektet som påbörjades hösten 2017. Projektet finansieras av Tillväxtverket både inom ramen för Nationella programmet och ERUF. 

Arbetet i projektet utförs huvudsakligen av personal hos samverkanspartners och alla projektmedarbetare deltar både i det övergripande strukturella arbetet, i konkreta delaktiviter samt i pilotprojekt.

Projektet har uppdelats i tre områden
- Strukturarbete med syftet att utveckla och effektivisera "främjarsystemet" för industriell tillväxt i Norra Mellansverige.
- Direkt "företagsnyttiga" delprojekt med syftet att både kort- och långsiktigt öka konkurrenskraften hos SME företag.
- Pilotprojekt med syftet att tillföra främjarsystemet nya/utvecklade verktyg för insatser i enskilda SME och i
grupper av SME.

Resultat så här långt
- Samverkan Värmland-Dalarna avseende utveckling av Bioekonominäringarna.
- Komplettering och utökning av Smart Industri - arbete genom "Industripiloten" (Industrial Transition) där Norra Mellansverige valts ut som en av fem regioner i Europa för att delta i ett pilotprojekt om industriell omvandling. Under 2018 har fem workshops genomförts. 
- Samarbete har resulterat i fortsatt arbete kring utveckling av AM/3D printing med företag i Värmland och FoU-aktörer i Östra Mellan Sverige.
- Triple Steelix klustrets fortvarighet har kunna säkerställas genom aktivt arbete från samverkanspartners i projektet.
- Samverkanspartners i Värmland har varit aktiva i framväxten av Industriråd Värmland.

Digitalisering
Digital Matchning:
- Framtagning av ett heltäckande verktyg gör matchning av SME:s digitaliseringsbehov mot utförare/leverantörer. Arbetet genomförs av samverkansparter Compare  och"portalen" bedöms kunna lanceras under Q1 2019. Intensiv samverkan sker med övriga samverkanspartner i form av Rise/Fiber Optics samt FindIT.
Kickstart Digitalisering:
- Ett stort antal företag har involverats "Kickstart Digitalisering" och en handfull i "Kickstart-Go" i Gävleborg och Dalarna genom samverkansparterna FindIT och Fiber Optic Valley.

Automatisering
Automatiseringsutmaningarna som företagen står inför samordnas med och genomförs inom ramen för "Robotlyftet"

Processmognad
Pilotprojektet "Processmognad" har lett till ett analysverktyg för att kvalitetssäkra och effektivisera insatser för främjarsystemets aktörer för industriell utveckling. Under 2019 kommer 75 "processmognadskartläggningar" att genomföras.

Kompetensförsörjning
Förstudie av "Den förste ingenjören" leder till genomförande 2019-20.
Genomförande av Industrinatten i Mora 2018 och planering för 2019 igång. I Gävleborg har en Teknikmässa genomförts. I Värmland har konceptet "Yrkesmässan" utvecklats. 

Genuspiloten
Ett pilotprojekt med syftet att tillföra nya verktyg och nya förhållningssätt i jämställdhetsarbetet inom industrin. Bland annat genomförs arbete i fokusgrupper på temat Män, Säkerhet och Attraktivitet. Samarbete sker även med det interregionala projektet FEMINA med 8 partners från 7 länder i Europa för att dela inspiration och erfarenheter.

Kommunikation
Genom att lyfta industrin bland annat via #densmartaindustrin samt via Faceboook så lyckas vi förhoppningsvis säkra den framtida kompetensbehovet.

När det gäller projektets slutresultat känner projektledning och projektmedarbetare stor tillförsikt i att kunna
uppnå god måluppfyllelse, dels utifrån redan genomfört arbete och uppnådda resultat, dels genom det
fortsatta arbetet med olika delaktiviteter. Denna bild vidimeras också av reflektioner från projektets
utvärderare.

Besök i juni av Rodin Genoff, klusterexpert

I slutet på juni 2018 bjöd projektet Vanguard ADMA in till en workshop hos Dalarna Science Park. Deltagarna var alla på olika vis är involverade i projektet Smart Industri Norra Mellansverige, vilket är ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt ett antal ytterligare samverkanspartner.

Stefan Jansson och Kjell Grundström hälsade inspiratören för dagen, Rodin Genoff välkommen.
Rodin Genoff är grundare och verkställande direktör för Rodin Genoff & Associates, Pty Ltd Sydney Australia och är en internationellt erkänd och prisbelönt klusterutvecklingsexpert. Det har rapporterats om hans arbete bl a i den australiensiska och danska ekonomiska pressen och han är en eftertraktad internationell talare.
Vi var ett 30-tal personer som fick inspiration i hur utvecklingen av regioner och företag skett genom ett antal internationella exempel, bla fån Australien och Danmark.

Rodin ställer oss frågan, vad är bäst med er region?
- Basindustrin, som driver allt.
- Vi jobbar över gränserna.
- Miljön.

Hur kan vi då bli ännu bättre?
För utveckling är det viktigt att kartlägga hur företagen ser ut. Förstå hela kedjan, från leverantör till kund och inte minst förstå personerna bakom företagen, relationer är otroligt viktiga.

Hur kan företagen och organisationer att samverka?
Hur kan man samverka trots olika branscher?
Viktigt att ha alla med, både de stora och små företagen.

Rodin Genoff har tidigare tillsammans med Triple Steelix arbetat med projektet ” Cluster and opportunity mapping” en modell för att kartlägga företagen. I modellen tittade man på vilka företag är starka och vilka är svaga. Hur ser företagens leverantörer och kunder ut, behöver företagen nya kunder eller har man lagt alla äggen i en korg.

Har vi som arbetar i stödsystemen en god kunskap om företagen och ser vilka som har samma leverantörer eller samma kunder så får man en bra bild på hur sårbara företagen är.

Finns man i ett sammanhang där fler är involverade är steget till förändring och nya innovationer inte så långt. Då kan också vi som betraktar utifrån stödja systemet med den kunskap och kompetenser som saknas.

Rodin avslutar med att vi ska vara modiga, djärva och synliga.  Att arbeta från botten med en kunskap om företagen är en bra bas att stå på.  Att sprida energi och inspirera både gör att man även får energi. Det är viktigt med vår egen historia, hur kan vi berätta den på ett inspirerande sätt så vi når ut både lokalt , nationellt och internationellt för en roll som förändringsagenter och ledare.
 
På Rodin Genoff:s webbsida finns rapporter och böcker att ladda ner. Här hittar du bland annat rapporten som togs fram tillsammans med Triple Steelix, Cluster and opportunity mapping, från 2014.

http://www.rodingenoff.com/publications

På gång inom Smart Industri, tom mars 2018

Samverkan

Samarbete har inletts mellan IUC Dalarna och Paper Province. IUC dalarna är numera Paper Province:s regionala nod i Dalarna.
 
Så långt i projektet ligger huvuddelen av planerade insatser inom ramen för samverkanspartners - FindIT, Fiber Optic Valley och Compare.

Aktiviteter
Kickstart digitalisering är igång, workshop där industriföretag får chansen till snabbt stöd i sin digitala transformation. FindIT har genomfört Teknikföretagens Kickstart digitalisering som en pilot i Sandviken och sedan på ytterligare 5 orter (Söderhamn, Gävle, Vansbro, Avesta och Falun). Erfarenheterna är mycket goda, och FindIT planerar att genomföra Kickstarter inom ramen för Smart industri Norra Mellan Sverige under 2018.
 
FindIT har påbörjat en förstudie inom positionering i tuff miljö som förväntas leda till ett samverkansprojekt med företag från flera branscher och där entreprenörer och underhållsföretag skall vara delaktiga. Intresset bland både SME och storföretag är betydande.
 
FinIT har konceptualiserat seminarier i ämnet ”Industrins nya verktyg”. Seminariet sker i samverkan med Norra Mellansveriges Science Parks med början i Dalarna Science Park (DSP) den 11 april. Det kommer att handla om Artificiell Intelligens (AI), VR/AR och Gamification.
 
Inom industriell cybersäkerhet har FindIT startat ett seminariekoncept.


Kompetesförsörjning och attraktivitet
 
Region Dalarna:s enhet för kompetensförsörjning står för en del av regionansvaret i projektet. Målet är att identifiera och definiera ett regionalt system för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning till industri och i andra hand att etablera en regional samverkan mellan utpekade aktörer i systemet.
 
Inom ramen för Smart Industri har samarbete inletts med befintlig samverkansgrupp bestående av Avesta, Borlänge och Sandvikens skolförvaltningar. Dessa tre är utvalda utifrån att det de ”basindustrityngsta” kommunerna i Regionen. Här pratas samordning av YH och Yrkeswux utbildningar bland annat.

Tillsammans med Högskolan Dalarna, Triple Steelix och Borlänge kommun pågår en diskussion om hur vi skapar ett system som motsvarar industrins behov av spetskunskap.
 
Insamling och sammanställning av information och underlag för att kunna kommunicera industrin som ”tillgång” i syfte att attrahera kompetens och investeringar/etableringar internationellt.
 
Arbetet med att synliggöra industrins betydelse har påbörjats. Det handlar om att sprida kunskap och goda exempel mm. Ett första steg är en Facebooksida som fått namnet #densmartaindustrin.
 
Genomförande av det beprövade konceptet ”Industrinatten” kommer att ske i Mora och Värmland under första kvartalet 2018 och planeras även för Gävleborg. Målgruppen är högstadieelever i årskurs 8.
 
Pilotprojekt för ökad jämställdhet inom industrin har formulerats. Planen är att det konkreta arbetet skall utföras av disputerad inom Högskolan Dalarna. Projektstart sker under våren och efter att befintligt samverkansavtal i projektet kompletterats med Högskolan Dalarna.

Konkreta företagsinsatser
 
Ett nätverk om fyra företag har startats upp för att utveckla processmognad ur ett produktionsperspektiv.
 
Ett program med 6 företag har genomförts för att utveckla processmognad ur ett sälj och Marknadsperspektiv. Detta program kommer att omarbetas till ett mer digitalt format där enskilda företag kan göra insatser utifrån hur behov uppstår.
 
4 företag har genomfört ett Startprogram inom ramen för Produktionslyftet med fokus på processmognad.