Kartläggning och klusterutveckling, Industriell träbyggnad

Dalarna-regionen har sedan juli 2017 varit projektägare för "Smart Industry Mid North Sweden".
Projektet är en utgångspunkt från den nya strategin för ny industrialisering som regeringen inrättade 2015.

Norra mellansverige omfattar länen Gävleborg, Dalarna och Värmland. Regionen har kommit överens att implementera en ”kartläggnings- och klusterutvecklingspilot” med fokus på att skapa en plattform för
affärsutveckling och förstärkning av värdekedjorna inom industriell träbyggnad med en starkt fokus på cirkulär ekonomi och könsskillnad.

Målgruppen för delprojektet inkluderar intressenter från alla delar av värdekedjan "Smart Building", från träkomponenter och trä kompositer för design och den bredare bygg- och konstruktionssektorn och relaterade verkstadssektorer.

Arbetet omfattar främst samarbete med företag i Dalarna och Värmland.

Samverkan mellan Region Dalarna och Dalarna Science Park gör detta projekt möjligt. Projektpartners inkluderar Byggdialog Dalarna, Paper Province och Dalarna Science Park och regionens relaterade industrikluster.

Detta projekt genomförs av Region Dalarna, "Smart Industri" och dess projektpartners i samarbete med Rodin Genoff & Associates.

Mer information om projektet finner du i den engelskspråkiga broschyren nedan.