GENOMFÖRARE

IUC Dalarna är ett aktiebolag med de regionala företagen som majoritetsägare. IUC arbetar med att identifiera utvecklingsbehov, paketera dessa behov i projekt och stödja genomförandet ute hos företagen. Fokus är ställt på industriell och regional tillväxt genom konkret utvecklingsarbete ute hos företagen.

Fiber Optic Valley i Hudiksvall har i över tio år arbetat med att föra Sveriges utveckling framåt. Med fokus på områdena sensor- och kommunikationsteknologi har Fiber Opric Valley stöttat och drivit framgångsrika projekt genom att sammanföra näringslivets behov med forskares spetskompetens. På det sättet skapas innovationer och sammanför rätt människor med varandra.
Länk till webb!

Skogen är vägen till ett hållbart samhälle och Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Paper Province ägs och drivs av drygt 100 medlemsföretag. Med bas i Karlstad är Paper Province verksamma i Värmland med omnejd.
Länk till webb!

Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets.
Länk till webb!
 

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.
Länk till webb!