Smart Industri Norra Mellansverige

Projektet Smart Industri Norra Mellansverige innebär ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt ett antal ytterligare samverkanspartner. Finansieringsmodellen involverar EU:s regionala strukturfond (genom Tillväxtverket) samt de tre regionerna.

Smart Industri Norra Mellansverige 2.0 följer Smart Industri 1.0. Projektägare är Region Gävleborg. Läs mer om beviljade projektet här på Tillväxtverkets webb under fliken Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna, Värmland). Mer info här!

Mer information om Smart Industri Norra Mellansverige 2 finns att läsa här på en egen webb, Industryforthefutureindustryforthefuture.se 
 
Smart Industri Norra Mellansverige bygger på regeringens Nyindustrialiseringsstrategi.
Det övergripande målet är långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige. I det praktiska projektarbetet omtolkas målet till: ” Ett långsiktigt hållbart system för stöd och utvecklingsinsatser för industrins utveckling mot hållbarhet”
 
Projektet skall resultera i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige, som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
 
Samarbete inom Norra Mellansverige i projektet är i sig ”hjärtat” i det arbete som svarar direkt mot syftet/målet.
Aktiviteter genomförda i Samrt ind 1
Aktiviteter genomförda i Smart ind 2