Nyheter

Region Dalarna har beviljat stöd till ett unikt utvecklingsprojekt för att hitta de mest klimatneutrala lösningarna för husbyggen. Syftet är att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. 
IUC Dalarna's Helene Axelsson finns med i styrgruppen för projektet och har med sin långa erfarenhet av att söka projektmedel, hjälpt till att söka stödet från Region Dalarna.

Via Produktion2030 arrangerar vi en workshop på temat kollaborativa robotar och automations-strategier den 3 november samt en workshop med automationsanalys för flexibel kortserie-produktion den 25 november.
Du hittar information om workshoparna under rubriken Aktiviteter.

Konkurrensen ökar, teknikutvecklingen går snabbare, allt blir digitalt och kraven på hållbarhet blir alltmer omfattande. Alla företag behöver utveckla sin verksamhet och förnya sig i allt snabbare takt. Men utvecklingen innebär inte bara nya krav, problem och ökad press, utan väl så mycket nya möjligheter att bygga en verksamhet ni vill ha –  såväl ägare, medarbetare, kunder och omgivande samhälle.

Vi förstärker nu vår verksamhet på trä och bygg-sidan med Theres Jansson. Theres är utbildad byggingenjör och brinner för att stimulera träindustrin att utvecklas, för en hållbar framtid, både för företagen och miljön.
Efter att ha tillbringat några år i Norge var Theres 2019 tillbaka i Sverige och Borlänge igen och har sedan dess arbetat med trä och byggföretag i olika projekt.

Att nu få ingå i IUC Dalarnas gäng ser jag som ett rolig och stimulerande uppgift, säger Theres som börjar idag, den 1 september.

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens och nya tekniska kunskaper inom digitalisering, robotisering och automation är växande och kommer i förlängningen att bli akut. Konkurrenskraften riskerar att slås ut.
Därför har IUC / Stål & Verkstad i samarbete med IUC Dalarna, IF Metall och Unionen, beviljats ett nytt ESF-finansierat projekt om kompetens-utveckling inom dessa områden.

Nyhetsbrev

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län

AKTUELLT
Från IUC Stål & Verkstad