IUC-nätverk

IUC Dalarna är delägare i IUC Sverige AB.

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella
utvecklingscentra – ett innovationsnätverk.

För mer info se: www.iuc.se