Informationsblad

Här hittar du informationsblad om:

Du har potential
Internationalisering
IUC-Det operativa innovationsnätverket
TBN-Tillväxtanalyser
SEK-Samhällsekonomisk kalkyl
Utveckling av varor och tjänster