Fokus Industry Bredd

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Focus Industry Bredd är en del av en gemensam satsning för att samla och lyfta det arbete som görs kring omställningen av industrin i våra regioner.

Fokus för projektet är att söka upp och stötta de små tillverkande företagen i regionen. Utifrån de behov som finns i företagen kan vi på IUC Dalarna stötta med kostnadsfria konsultinsatser som hjälper företaget att komma vidare på sin utvecklingsresa.

Projektet leds av IUC Dalarna och är en samverkan mellan IUC-bolagen i Norra Mellansverige. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland.
 
Vill du veta mer?
Kontakta Kjel Grundström, 
kjell.grundstrom@iucdalarna.se