Kompetensutveckla när det krisar!

Diploma webbutbildning - unikt erbjudande! Här hittar du över 300 webbaserade utbildningar, samt 100 föredrag. Att kunna gå utbildningar när och var man vill är något som ligger i tiden och gör det enklare att få ny kompetens på företaget. Läs mer här om pris och om vilka utbildnings-områden som finns tillgängliga.
 

IUC erbjuder utbildningar, teknikworkshops inom flera olika inriktningar som vi tror kan vara till nytta för dig och dina medarbetare.

Alla erbjudanden finns sammanställda här! Flera av seminarierna och workshoparna finns att boka vid flera olika tillfällen/datum.

Exempel på vad du hittar på sidan:

- Beställarkompetens av automationslösningar

- Teknikworkshop om hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier. 

 - Grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag. Två dagars onlinekurs. 

- Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever. Teknikworkshop online. 

- Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel. Teknikworkshop online. 

- Flera möjligheter till Lean produktion 7,5 hp. Tio dagars utbildning vid fem tillfällen med start i höst.

Läs mer här, där du hittar aktuella datum och fler aktiviteter!

Kontakt

Utbildning/ omställning:
PeO Sjöberg 
Telefon: 070 559 1818
E-post: peo.sjoberg@iucdalarna.se


Kjell Grundström
Telefon: 070-5756489
Mail: kjell.grundstrom@iucdalarna.se
 

Kompetensutveckling för medarbetare inom industrin

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens och nya tekniska kunskaper inom digitalisering, robotisering och automation är växande och kommer i förlängningen att bli akut. Konkurrenskraften riskerar att slås ut. 
IUC Dalarnas projektledare PeO Sjöberg förklarar att Unionen och IF Metall har kartlagt befintliga utbildningstillfällen för sina medlemmar och där sett att väldigt få tar del av någon slags kompetensutveckling. Läs mer!

Lyftkraft Dalarna

Arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Företagens ekonomi är mycket ansträngd och i spåren av pandemin har många anställda blivit varslade eller permitterade och arbetslösheten förutspås öka markant. Samtidigt finns fortfarande inom vissa branscher behov av arbetskraft och kompetens. 

Syftet med projekt Lyftkraft Dalarna är att färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin och att arbetsgivare får bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.
I projektet kartläggs initialt målgruppen, varslade, permitterade och anställda i små och medelstora företag inom ekonomiskt utsatta branscher. Målgruppen ges sedan möjlighet till Kompetensutvecklingsinsatserna som utgår från individernas behov med syfte att de ska kunna behålla sin nuvarande anställning alternativt stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

För att utveckla individen och företaget upphandlas och genomförs insatser som tydligt speglar kompetensbehoven hos individen, företaget och arbetsmarknaden i stort.

Vill du som företagare veta mer eller anmäla intresse, hör av dig till:
PeO Sjöberg, Telefon: 070 559 1818
E-post: peo.sjoberg@iucdalarna.se

Lyftkraft Dalarna Medfinansieras av: