Har du en eller flera innovativa projektidéer?

Smart Produktion är ett utvecklingsprogram över 18 månader där man får praktiskt stöd i att lära sig använda och arbeta med Lean Produktions metodik.

Man får verktyg och kunskap som stöd för sitt fortsatta arbete med att minska slöserier och ständigt förbättra sin verksamhet.

Drivs i nätverk om minst fyra företag med gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte.

Ett förstudieprogram under tre månader med stöd av Robotdalen. Tillgång till Robotdalens kompetens från
Robot till Tusen med handledning från IUC Dalarna genom processen.

Utvecklingsprogram över 6 månader som bygger på ordning och reda, 5 S plus att man genomför det lagstadgade SAM, Systematiskt Arbetsmiljö Arbete.

Smart Marknad ger er insikt om era egna styrkor och lönsammaste affärsmöjligheter.Man får stöd i att hitta nya lönsamma kunder.
Programmet ger en tydlig struktur och enkla verktyg för att bearbeta nya kunder samt utvecklar relationen med gamla kunder.

För mer info, kontakta oss på:  070-345 04 91 (Bosse Lilja) eller info@iucdalarna.se