Ställ om - vi stöttar er i alla lägen!

Oron är stor och utmaningarna många under Coronakrisen. Tillgång till stöd och hjälp kan vara en fråga om överlevnad. Självklart är hälsoperspektivet primärt, men det går inte att bortse från de allvarliga affärsmässiga konsekvenser som uppstått eller kommer att uppstå för många företag inom den närmaste tiden.
Läs mer om vårt erbjudande om konsulttimmar för tillverkande företag, med upp till 30 anställda. Läs mer om erbjudandet här!
 

Kompetensutveckla när det krisar!

Diploma webbutbildning - unikt erbjudande! Här hittar du över 300 webbaserade utbildningar, samt 100 föredrag. Att kunna gå utbildningar när och var man vill är något som ligger i tiden och gör det enklare att få ny kompetens på företaget. Läs mer här om pris och om vilka utbildnings-områden som finns tillgängliga.
 

Öka din beställarkompetens inom automation och Robotik

Utbildning via webb den 16 december, 8.00-12.00! Du får kunskap och verktyg för ökad beställarkompetens, produktionsteknik och praktisk kunskap inom automation och robotik. Läs mer här!

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag, Tisdag/onsdag den 19-20 januari

Utbildningen sker i samverkan med Robotlyftet.
Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.
Tid: Tisdag/onsdag den 19-20 januari
Plats: Online.
Utbildningen är kostnadsfri!


Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.  

Läs mer och boka din plats här!

Kontakt

Utbildning/ omställning:
PeO Sjöberg 
Telefon: 070 559 1818
E-post: peo.sjoberg@iucdalarna.se

Konsulttimmar:
Kjell Grundström
Telefon: 070-5756489
Mail: kjell.grundstrom@iucdalarna.se
 

Kompetensutveckling för medarbetare inom industrin

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens och nya tekniska kunskaper inom digitalisering, robotisering och automation är växande och kommer i förlängningen att bli akut. Konkurrenskraften riskerar att slås ut. 
IUC Dalarnas projektledare PeO Sjöberg förklarar att Unionen och IF Metall har kartlagt befintliga utbildningstillfällen för sina medlemmar och där sett att väldigt få tar del av någon slags kompetensutveckling. Läs mer!

Lyftkraft Dalarna

Arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Företagens ekonomi är mycket ansträngd och i spåren av pandemin har många anställda blivit varslade eller permitterade och arbetslösheten förutspås öka markant. Samtidigt finns fortfarande inom vissa branscher behov av arbetskraft och kompetens. 

Syftet med projekt Lyftkraft Dalarna är att färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin och att arbetsgivare får bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.
I projektet kartläggs initialt målgruppen, varslade, permitterade och anställda i små och medelstora företag inom ekonomiskt utsatta branscher. Målgruppen ges sedan möjlighet till Kompetensutvecklingsinsatserna som utgår från individernas behov med syfte att de ska kunna behålla sin nuvarande anställning alternativt stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

För att utveckla individen och företaget upphandlas och genomförs insatser som tydligt speglar kompetensbehoven hos individen, företaget och arbetsmarknaden i stort.

Vill du som företagare veta mer eller anmäla intresse, hör av dig till:
PeO Sjöberg, Telefon: 070 559 1818
E-post: peo.sjoberg@iucdalarna.se

Lyftkraft Dalarna Medfinansieras av: