Nya värden för biprodukter - bioenergi

Den 12 november klockan 13.30-16.30 bjuder Dalarna Science Park i Borlänge bjuder in till till en eftermiddag där besökarna får ta del av vilka möjligheter biprodukterna från skogen i Dalarna har när det gäller tillverkning av biogas.

Under ett möte i Tällberg den 26 oktober 2018 framkom önskemål om att driva arbetet med att höja värdet på spånhögen vidare inom tre områden:

  • Ökad torrhalt på spån
  • Träpulver/nya applikationer
  • Bioenergi

Vad gäller ”Ökad torrhalt på spån”, så har Drinor flyttat sin anläggning från Älvdalen till Danmark där den just nu håller på att installeras direkt i linje på ett sågverk. Så snart driften är igång välkomnas vi att göra ett studiebesök. Inbjudan kommer.
 
Området Träpulver/nya applikationer drivs vidare i projektet ”BioInno” där Dalarna Science Park och IUC Dalarna samverkar med Paper Province. Där finns bland annat möjligheter för små och medelstora företag att utnyttja testbädden The Wood Region i Sysslebäck för 3-d printing i biokompositmaterial.
 
Nu bjuder Dalarna Science Park alltså in till en träff kring den tredje punkten – Bioenergi.
 
TID OCH DATUM
12 november
Klockan 13.30-16.30
 
PROGRAM
• Kaffe och kort presentation av deltagarna.
 
• Triple Steelix och SSAB belyser stålindustrins behov av biogas i Dalarna.
 
• SEKAB, Örnsköldsvik; utvecklar bioraffinaderitekniker för nya hållbara produktmöjligheter baserade på förnybara cellulosaråvaror. De beskriver processen och presenterar kalkyler som visar möjligheter att producera energi av sågspån i Dalarna.
 
• Tid för frågor, diskussion, summering och gemensamt beslut om vad som blir nästa steg.
 
ANMÄLAN
Anmäl senast 8 november genom att maila kerstin.granath@dalarnasciencepark.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter