STATISTIK

Hur många behövs? Vi kollar på Dalarna.

Metall har 5563 medlemmar i Dalarna, inom 6 år så kommer 947 st av dessa nått pensionsålder vilket motsvarar 17%.

På SSAB’s avdelning för produktion och underhåll, går 56 i pension inom 5 år och ytterligare 51 inom 10 år.

Lönestatistik från SCB

Yrkesgrupp Kvinna Man
Industrielektriker - 32 800
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik
och produktionsplanering
32 400 34 600
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 26 800 28 800
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete 28 100 29 200
Processoperatörer, papper 32 500 34 800
Processövervakare, metallproduktion 31 700 32 100
Svetsare och gasskärare 26 800 28 800
Underhållsmekaniker och maskinoperatör 31 300 30 300


 

Kul att veta
Ovako Sverige har med sina 2500 anställda bidragit med omkring 400 000 000 i skatt, det räcker till 946 fritidspedagoger eller 773 gymnasielärare

Smart Industrialisering
Ett projekt för att stärka industriföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom möjliggörande teknologier och kompetenser. Projektet ska utmynna i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.