#densmartaindustrin

Ett jobb inom industrin är inte bara ett jobb!
Industriföretagen – från gruva till stål, skog och livsmedel är avgörande för att vi i Sverige har resurser till skola, vård, omsorg och infrastruktur. Industriföretagen i Sverige och våra medarbetare genererar mer än 150 miljarder kronor i skatt. Det motsvarar kostnaden för hela försvaret, biståndet, studiestödet, rättsväsendet och statsskuldsräntorna. Eller, hela förskolan och grundskolan.

1 miljon jobb
Industrins betydelse för det gemensamma välståndet är stor. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde.

Utvecklande arbete med många möjligheter stålindustrin
Att jobba i stålindustrin innebär inte bara att du får vara en del av utvecklingen av morgondagens mest spännande material. Du får också många möjligheter att själv utvecklas. Du kan arbeta över hela världen och få hjälp att hitta rätt karriärvägar till antingen en bredare eller en fördjupad kompetens – eller både och.

Stålindustrin erbjuder inte bara civilingenjörer en spännande och stimulerande arbetsplats, det krävs många fler engagerade medarbetare för att kunna driva några av Sveriges största företag.

Tekniker behövs
Tekniker av olika slag, som verkstadstekniker och produktionstekniker, elektriker, mekaniker men också konstruktörer finns det stort behov av i stålindustrin.

Att jobba med tekniskt arbete betyder att man arbetar med olika typer av tillverkning. Vilka produkter det gäller kan vara väldigt olika – allt från bilar till medicin. I dag är många produkter sammansatta av olika komponenter och kan innehålla både elektronik och programvara. 
På webbsidan framtid.se kan du hitta information och beskrivning på nästan alla, tekniska yrken. Se videofilmer, hitta utbildning mm
 

Efterfrågan på Yrkeshögskole-utbildning ökar och succén är given – drygt 85% av alla studenter har jobb eller driver eget företag inom ett halvår efter avslutad utbildning.
Framtidsutveckling.se, är en webbsida där det finns en massa information, som skapar förutsättningar för unga vuxna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, med kunskap om den framtida arbetsmarknadens kompetensbehov.

Smart Industrialisering
Ett projekt för att stärka industriföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom möjliggörande teknologier och kompetenser. Projektet ska utmynna i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Bakgrund och varför vi jobbar med detta!