Har du en eller flera innovativa projektidéer?

Innovationschecken – en enkel start för en framtida tjänst eller produkt.

Kontakta gärna Bosse Lilja, 0243-784 77, för att få veta mer, men börja med att se om du uppfyller baskraven för en Innovationscheck:

Företaget:
• har minst 3 anställda
• har bedrivit verksamhet i minst 1 år
• intäkter från försäljning på marknaden
• är inte ett nystartat företag (start-up)
• är att beskriva som ett ”vanligt” företag med inga eller få kontakter med det offentliga innovations systemet.
• ser att projektidén kan leda till affärsinriktad tillväxt
• måste ha vilja, förmåga och intresse att jobb med ett innovationsprojekt
• Innovationsidéen får inte vara en kopiering av något som redan finns eller vara en tjänst som i sin tur ska leda till innovation
• som får en Innovationscheck förväntas nyttja den till köp av externa tjänster hos exempelvis institut, universitet, högskolor, konsulter.
• får inte använda medlen till att finansiera egen verksamhet.

Det krävs inga ansökningar utan genomförs via att IUC värderar idéer och tillsammans med det utvalda företaget arbeta fram en projektidé och ett projektavtal.

Smart Produktion är ett utvecklingsprogram över 18 månader där man får praktiskt stöd i att lära sig använda och arbeta med Lean Produktions metodik.

Man får verktyg och kunskap som stöd för sitt fortsatta arbete med att minska slöserier och ständigt förbättra sin verksamhet.

Drivs i nätverk om minst fyra företag med gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte.

Ett förstudieprogram under tre månader med stöd av Robotdalen. Tillgång till Robotdalens kompetens från
Robot till Tusen med handledning från IUC Dalarna genom processen.

Utvecklingsprogram över 6 månader som bygger på ordning och reda, 5 S plus att man genomför det lagstadgade SAM, Systematiskt Arbetsmiljö Arbete.

Smart Marknad ger er insikt om era egna styrkor och lönsammaste affärsmöjligheter.Man får stöd i att hitta nya lönsamma kunder.
Programmet ger en tydlig struktur och enkla verktyg för att bearbeta nya kunder samt utvecklar relationen med gamla kunder.

För mer info, kontakta oss på:  0243-78470 eller info@iucdalarna.se